DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Richard Sulík

SaS

... slovenskí poľnohospodári musia mať presne tie isté peniaze, čo rakúski, dánski a poľskí a neviem akí. A to tu nie je, tam sa nič nedeje. Tam opäť na ďalších 7 rokov budú slovenskí poľnohospodári znevýhodnení, tie dotácie sú na hektár a opäť budú nižšie ako je európsky priemer.

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy - 25.11.2013
Zavádzajúce

Richard Sulík nešpecifikuje, o ktorých dotáciách pre poľnohospodárov hovorí. Hodnotíme preto celkové príspevky v rámci Spoločnej poľnohospodárskej politiky (I. pilier = priame platby na podporu ročného príjmu poľnohospodárov, II. pilier = rozvoj vidieka, pozn.). Výrok R. Sulíka teda hodnotíme ako zavádzanie, pretože vo všeobecnosti (celkovo v rámci SPP, pozn.) dostáva Slovensko vyššie dotácie na hektár pôdy ako je priemer EÚ.

To čo sa javí ako problém v prípade Slovenska, je výška dotácií na priame platby (I. pilier, pozn.). Podľa portálu sme.sk, by slovenskí farmári "mali ďalších sedem rokov dostávať naďalej len 80 percent z priemeru Únie." Podľa Mariána Božíka z Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva dostanú naši farmári "o 56 eur na hektár pôdy menej, ako je priemerná výška dotácií. Do roku 2020 by tento rozdiel mohol ... v lepšom prípade klesnúť na 32 eur."

Podľa údajov, ktoré zverejnilo Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, však nie je pravda, že slovenskí poľnohospodári dostávajú celkovo nižšie dotácie na hektár pôdy ako je priemer EÚ.

Zastúpenie EK na Slovensku reagovalo v decembri 2012 na nepravdivé a zavádzajúce informácie v médiách zverejnením tohto dokumentu. Podľa neho sú dotácie EÚ na hektár pôdy na Slovensku nad priemerom EÚ, a tiež vyššie ako v Poľsku, Francúzsku alebo Španielsku. Navyše pre obdobie 2014 sa má vývoj vyvíjať priaznivo pre Slovensko, na rozdiel od väčšiny z dvadsaťosem členov EÚ.

"Slovenskí farmári dostávajú podporu z EÚ v dvoch oblastiach: priame platby na plochu a podporu v rámci rozvoja vidieka (vrátane modernizácie fariem a platieb na znevýhodnené oblasti). Pre rozvoj vidieka má Slovensko jednu z najvyšších podpôr (152 Eur/ha). Pri priamych platbách je podpora na úrovni 206 Eur/ha. Keď spočítame obidve tieto oblasti tak podpora pre Slovensko je nad úrovňou priemeru EÚ (SR - 358 Eur/ha, priemer EU27 – 353Eur/ha) ..."

"Na základe návrhu Komisie by Slovensko dostalo v rokoch 2014 -2020 vyššie prostriedky na priame platby pre farmárov a naďalej by dostávalo jednu z najvyšších podpôr na rozvoj vidieka."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2013
success
error