DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tibor Mikuš

Nestraníci

... teraz čakať, v akej podobe príde schválená partnerská dohoda medzi Slovenskou republikou a Európskou komisiou. Možno viete, že tá partnerská dohoda bola prijatá bez pripomienok, ale zatiaľ ešte nebola odsúhlasená. Niektorým krajinám bola vrátená na prepracovanie. Čiže slovenský prípad to nie je.

Výsledky druhého kola župných volieb a Eurofondy - 25.11.2013
Nepravda

Tibor Mikuš tvrdí, že EK prijala návrh partnerskej dohody medzi SR a EK bez pripomienok. Toto je však v rozpore s informáciami, ktoré uvádza EurActiv.sk.

Portál euractiv.sk uvádza vyjadrenie S. Belešovej, hovorkyne podpredsedu vlády pre investície Ľ. Vážneho: "Európska komisia zaslala pripomienky k tomuto dokumentu, ktoré budú predmetom rokovania medzi SR a EK v piatok 13. septembra v Bratislave ... Komisii bolo doteraz predložených a uznaných za prijateľné 12 Partnerských dohôd. Slovensko je pritom treťou krajinou v poradí, ktorej Partnerská dohoda bola prijateľná. Pripomienky Komisie boli podľa jej slov zatiaľ zaslané iba štyrom členským krajinám. Okrem Slovenska aj Maďarsku, Fínsku a Švédsku."

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2013
success
error