DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Monika Beňová

SMER-SD

Vo viacročnom finančnom rámci sa prijali rôzne opatrenia, ktoré umožnia aby aj okresy ako Malacky, pezinský alebo senecký mohli oveľa výraznejšie participovať na peniazoch z EÚ.

Volby VÚC 2. kolo - Bratislava - 19.11.2013
Zavádzajúce

Viacročný finančný rámec bol prijatý 29. júna 2011 s celkovou výškou viac ako 1047 miliárd eur
Opatrenia, ktoré spomína Monika Beňová, boli skutočne prijaté. "Implikácie navrhnutých zmien týkajúcich sa Kohéznej politiky sú pre Výbor regiónov veľmi významné, keďže zrejme zmenia implementáciu regionálnej politiky koncentráciou cieľov a zavedením silnej podmienenosti ex ante a ex post.
Existuje významné riziko, že regionálnu politiku by mohol obmedziť prístup zhora-nadol, pretože by vzniklo len veľmi málo príležitostí na rozvoj lokálnych/regionálnych cieľov a dosiahnutie, aby došlo k investíciám zo strany regionálnych partnerov. Na dokončenie finálnej pozície Výboru regiónov sú teda potrebné konkrétnejšie návrhy Komisie. Avšak, politická správa Výboru regiónov môže zdôrazniť význam objasnenia a riziká spojené s prístupom zhora-nadol
Preto by sa Výbor regiónov mal zamerať na vytvorenie spoločného strategického rámca, ktorý by zahrňoval Európsky regionálny a rozvojový fond, Európsky sociálny fond pre rozvoj vidieka, Európsky fond pre rybné hospodárstvo a Kohézny fond
Konkrétnejšie opatrenia, ako môžu spomínané okresy výraznejšie participovať na peniazoch EÚ zistené neboli. 

Dátum zverejnenia analýzy: 19.11.2013
success
error