DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Musíme si uvedomiť, že rozdiel medzi severom a zaostávajúcim juhom je veľmi veľký (v nezamestnanosti, pozn.), tie nožnice sa veľmi výrazne otvárajú.

Volby VÚC 2. kolo - Nitra - 16.11.2013
Pravda

Podľa údajov evidovanej nezamestnanosti (mesačných a ročných) je zrejmé, že rozdiely v nezamestnanosti medzi juhom a severom NSK narastajú. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Uvádzame ročnú mieru evidovanej nezamestnanosti v okresoch NSK. Za južný okres Komárno od roku 2009 do 2012 zaznamenal nárast nezamestnanosti z 11,72% na 19,15%, teda nárast o 7,43 p.b.. V severnom okrese Topoľčanoch od roku 2009 do 2012 narástla nezamestnanosť z 11,32% na 12,8%, teda o 1,48 p.b. V ďalšom severnom okrese Zlaté Moravce  od roku 2009 do 2012 narástla nezamestnanosť z 11,52% na 13,26%, teda o 1,74% p.b. Je zrejmé, že rozdiel v nezamestnanosti medzi juhom a severom NSK narastá.

Zdroj: Regstat - ŠÚ SR


Podľa posledných údajov ÚPSVaR, ktorý ako jediný vedie štatistiku nezamestnanosti jednotlivých okresov na Slovensku, sa miera evidovanej nezamestnanosti v nitrianskych okresov pohybuje nasledovne (pre lepšiu predstavu uvádzame tabuľku s porovnaním nezamestnanosti v septembri 2013 a septembri 2009, teda na začiatku uplynulého volebného obdobia (v porovnateľnom mesiaci).

0,0september 2013september 2009
Komárno18,0214,54
Levice14,2314,43
Nitra10,117,46
Nové Zámky13,1111,79
Šaľa11,129,59
Topoľčany12,4511,01
Zlaté Moravce12,4812,20

Aj z údajom ÚPSVaR je evidentné, že práve Komárno, ktoré je najjužnejší kraj v tomto období výrazne poskočilo oproti severnejším okresom ako napr. Topoľčany, Zlaté Moravce. 

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2013
success
error