DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Tomáš Galbavý

SDKÚ-DS

Prečo dotujeme túto spoločnosť, 3 mil. eur sme dali do nej, naliali.

Volby VÚC 2. kolo - Nitra - 15.11.2013
Pravda

Od volieb v roku 2009 do VÚC boli dotácie do spoločnosti Energo vo výške približne 3 mil. eur. Ide o dotáciu schválenú v roku 2013, 2012 a 2010. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Na 12. hlasovaní v júli 2013 na 34. zasadnutia Zastupiteľstva Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) bolo schválené pridelenie finančných prostriedkov z rozpočtu NSK pre spoločnosť ENERGO-SK, a.s. vo výške 729 000 €. Počet hlasov za bolo 36, proti 0, zdržali sa hlasovania 0, nehlasovali 11. Treba zároveň povedať, že za hlasovali aj poslanci za SDKÚ, resp. KDH, teda kolegovia Tomáša Galbavého. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

TASR, 8. júla 2013:
"Regionálni poslanci na svojom dnešnom rokovaní rozhodli, že základné imanie tejto akciovej spoločnosti zvýšia o 729.000 eur. Peniaze Energo-SK využije okrem iného aj na splatenie svojich záväzkov. Dnešná finančná "injekcia" nie je prvá, ktorú krajská energetická firma z rozpočtu NSK získala. Napríklad v októbri 2009 dostala pôžičku 760.000 eur a o pár mesiacov na to, vo februári 2010, jej kraj požičal ďalších 639.000 eur."

Dotácia vo výške 639 tisíc eur boli vo volebnom období (2009-2013)

Výročná správa 2012 (s. 6) spoločnosti Energo za rok 2012 uvádza faktory ovplyvňujúce činnosť v roku 2012, medzi nimi je aj poskytnutie dotácie na úhradu záväzkov z Nitrianskeho samosprávneho kraja v objeme 1,6 mil. eur. 

"2.1. Faktory ovplyvňujúce činnosť v roku 2012:
5. Poskytnutie dotácie na úhradu záväzkov zo strany NSK v objeme 1 600 000,-- €
6. Navýšenie základného imania o 1 250 000,-- €"

Dátum zverejnenia analýzy: 14.11.2013
success
error