DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Baška

SMER-SD

Sa nedokázal predseda samosprávneho kraja (Trenčianskeho samosprávneho kraja, pozn.) dohodnúť s poslaneckým zborom, so zastupiteľstvom na rozpočte na rok 2013, pretože je to v súčasnosti v rozpočtovom provizóriu

Výsledky volieb do samosprávnych krajov - 11.11.2013
Pravda

Trenčiansky samosprávny kraj skutočne doposiaľ nemá schválený rozpočet na roky 2013 až 2015, a to z dôvodu, že po uznesení z dňa 24. júna 2013 boli podané pozmeňujúce poslanecké návrhy, ktoré však neboli prerokované v žiadnom z poradných orgánov Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý teda doposiaľ je v rozpočtovom provizóriu. Túto informáciu prináša TSK na svojom webe. Ešte stále aktuálny predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Pavol Sedláček, nedosiahol dohodu s poslancami, ktorí podali dodatočné pozmeňujúce návrhy. Na zasadnutiach Trenčianskeho samosprávneho kraja od júna (októberaugust) sa rozpočet neprerokovával. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 10.11.2013
success
error