DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rastislav Masnyk

Nestraníci

Dnes, v podstate tretie funkčné obdobie krajov 12 rokov, nedokončil sa ešte ani audit majetku kraja. Rádovo sa bavíme o hodnote 160 miliónov euro, plus majetku, ktorý ešte dokonca nebol vyčíslený.

Volby do VÚC - Košice - 29.10.2013
Neoveriteľné

Je pravdou, že samosprávne kraje máme na území Slovenska už 12 rokov, zákon (.pdf) č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov bol schválený 4.júla 2001.


Nezískali sme však informácie o auditoch Košického kraja, preto hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2013
success
error