DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Holečko

To najdôležitejšie je uplatniť stratégiu Európa 2020 v praxi, kde je treba vytvoriť inkluzívny trh popri otvorenom trhu.

Volby do VÚC - Košice - 29.10.2013
Neoveriteľné

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2013
success
error