DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Rudolf Bauer

KDS

Samosprávny kraj má jednu daň ako daňový nástroj – daň z motorových vozidiel. Bohužiaľ táto daň nie je spravodlivo distribuovaná na Slovensku, dvakrát väčší príjem má Bratislavský kraj len kvôli tomu, že je tam evidované množstvo áut, ktoré jazdia po Slovensku aj v Košickom kraji.

Volby do VÚC - Košice - 29.10.2013
Pravda

R. Bauer správne uvádza, že medzi daňové kompetencie samosprávneho kraja spadá daň z motorových vozidiel, ktorej sadzbu si každý kraj môže určiť v zákonom danom intervale. Predmetom dane z motorových vozidiel je motorové vozidlo a prípojné vozidlo kategórie M, N a O, ktoré je evidované v Slovenskej republike a používa sa na podnikanie alebo na činnosti, z ktorých plynúce príjmy sú predmetom dane z príjmov (Zákon č. 582/2004 Z. z.). Sadzby dane z motorových vozidiel pre osobné automobily možno nájsť na stránke auto.etrend.sk.

Podľa rozpočtu  z roku 2012 boli príjmy z daní pre motorové vozidlá rozpočtované na 12,4 milióna eur. V rovnakom roku boli príjmy BSK rozpočtované na 33,4 milióna eur. To predstavuje približne 2,7 krát viac.

K daňovým príjmom kraju podľa vyššie uvedených rozpočtov patrí aj daň z príjmu fyzických osôb, ktorej sadzba jej však definované celoštátne, preto je pravdepodobne Rudolf Bauer nepočíta medzi skutočné "daňové nástroje" kraja. Jeho výrok preto hodnotíme ako pravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 28.10.2013
success
error