DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Za prvý polrok štatistika hovorí, že na trhu práce sa umiestnilo 135 tisíc ľudí. To znamená, našlo novú prácu.

Predseda vlády o aktuálnych témach - 28.10.2013
Pravda

Podľa ÚPSVaR za prvý polrok 2013 (január - jún) je počet vyradených uchádzačov o zamestnanie 155 668 (odtok nezamestnaných). 


Rok 2013
Prítok uchádzačov o zamestnanie (prítok nezamestnaných)
Odtok uchádzačov o zamestnanie (odtok nezamestnaných)
Rozdiel
január
30126
25992
4134
február
20362
21737
-1375
marec
19288
26139
-6851
apríl
20020
29898
-9878
máj
21895
28803
-6908
jún
22147
23099
-952
súčet
133838
155668
-21830


Robert Fico nepresne uvádza hodnotu počtu ľudí, ktorí sa už neuchádzali o zamestnanie (135 tisíc ľudí namiesto 155 668). Keďže táto nepresnosť jeho pozíciu nevylepšuje hodnotíme jeho výrok ako pravdivý. Treba však poznamenať, že za to isté obdobie ÚPSVaR zaznamenal aj 133 838 uchádzačov o zamestnanie (prítok počtu nezamestnaných).


Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error