DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

... zmenilo sa aj predsedníctvo (SMK, pozn.), z 18 členov 11 sú mladí ľudia, ktorí neboli v politike do roku 2010 najmä teda v národnej politike, vrcholovej politike ...

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Nepravda

Výrok hodnotíme ako nepravdivý, pretože takmer žiadneho z členov predsedníctva SMK nemôžeme podľa zvolených kritérií označiť za "mladého". Domnievame sa, že József Berényi zámerne použil slová "mladí ľudia", aby vytvoril o SMK predstavu, že prešla generačnou výmenou, ktorú neskôr v diskusii spomínal. Týmto by mohol vylepšiť svoju argumentačnú pozíciu.

Je síce pravda, že z 18 členov predsedníctva SMK boli len siedmi politici poslancami NR SR vo štvrtom volebnom období, teda pred rokom 2010. Sú to: József Berényi, Gyula Bárdos, Pál Csáky, Iván Farkas, László Köteles, László Miklós a László Szigeti.

Ak však za "mladého" považujeme osobu do 35 rokov, potom toto kritérium nespĺňa zo spomínaných jedenástich, minimálne deväť členov predsedníctva. Vychádzajúc z kandidátnej listiny SMK vo voľbách do NR SR z roku 2012, je vek ostatných politikov nasledovný: Ferenc Auxt (60), Péter Csúsz (47), Attila Cziria (nezistený vek), Krisztián Forró (37), Beáta Kiss (43), Alajos Mészáros (61), Gabriella Németh (56), Péter Őry (40), István Samu (33), László A. Szabó (45) a Mária Szuperák (48).

Pre určenie vekového limitu 35 rokov sme zvolili viaceré východiská. S podobným vekovým obmedzením pracuje napr.: Radoslav Štefančík vo svojej štúdii Politické mládežnícke organizácie na Slovensku. Maximálny dosiahnutý vek 35 rokov môže byť aj jedným z kritérií na získanie hypotekárneho úveru pre mladých (porovnaj tu).

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error