DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

József Berényi

SMK

Máme (SMK, pozn.) zhruba 200 starostov, primátorov a 2 tisíc miestnych zástupcov, máme 36 regionálnych zástupcov, regionálnych poslancov, dvoch europoslancov ...

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Nepravda

József Berényi uvádza presný údaj iba v prípade europoslancov, ktorými sú Edit Bauer a Alajos Mészáros. V ostatných prípadoch navyše skutočné počty a jeho výrok preto hodnotíme ako nepravdivý.

Počet regionálnych zástupcov a poslancov za SMK je spolu 35, ako ukazujú výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov 2009 spracované Štatistickým úradom SR. Spolu s regionálnymi zástupcami zvolenými za koalíciu, ktorej súčasťou bola SMK, je toto číslo o niečo vyššie - je to 61.

Starostov a primátorov za SMK bolo v komunálnych voľbách 2010 zvolených 129.  Poslancov za SMK zvolených do obecných, mestských a miestnych zastupiteľstiev je podľa spracovania výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí Štatistickým úradom SR 1194. V týchto číslach nie sú zahrnutí miestni zástupcovia zvolení za jednotlivé koalície, ktorých bola SMK súčasťou.

Pokiaľ by boli k týmto počtom prirátaní aj starostovia a primátori zvolení za koalície, ktorých členom bola SMK, stúpne číslo 129 na 166. V prípade miestnych zástupcov bolo za koalície, ktorých sa zúčastnila SMK, zvolených 1332 obecných, mestských a miestnych poslancov. Stále sú to však výrazne nižšie čísla ako uvádza József Berényi.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error