DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

... pravdou zostáva to, že ta reforma ESO v podstate už dávno dávno nie je to, čo pôvodne bola, si pamätám ešte, že z 350 rozpočtových a príspevkových organizácií ste chceli urobiť nejakých možno 50, 60 a tak ďalej.

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Nepravda

Čísla ktoré uvádza Ivan Švejna nie sú rovnaké s údajmi, ktoré uvádza dokument ESO - Reforma štátnej správy, ktorý bol sprístupnený v októbri 2012.

Tento dokument hovorí o 1093 Organizácii štátu vrátane VSS, fondov a 922 rozpočtových organizácií. Na týchto chce reforma ušetriť 70% výdavkov. O redukcii v zmysle konkrétneho želaného počtu sa hovorí len v prípade 619 orgánov, resp. úradov miestnej štátnej správy. Po skončení reformy ich má byť 79.

Švejnov výrok o redukcií 350 rozpočtových a príspevkoch organizácií na 50 alebo 60 nie je teda správny.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error