DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

... aj tento plánovaný rozpočet, ktorý plus mínus v percentuálnom vyjadrení je ten istý deficit, ako tohto roku, hovorím plus mínus, ale v skutočnosti v tom nominálnom vyjadrení, to znamená v tom reálnom, koľko peňazí, bude rozdiel, tak to je skoro 300 miliónov.

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Pravda

Ivan Švejna hovorí pravdu, keď tvrdí, že v nominálnom vyjadrení rastie medzi rokmi 2013 a 2014 schodok štátneho rozpočtu o 300 mil. eur.

Podľa schváleného rozpočtu (.pdf) na roky 2013 - 2015, bol na rok 2013 plánovaný schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe (s. 9) v objeme 3 085,3 mil. eur. V aktuálnom návrhu rozpočtu na roky 2014 - 2016 je na rok 2014 plánovaný schodok štátneho rozpočtu na hotovostnom princípe (časť 2.1) v objeme 3 385,8 mil. eur. V nominálnom vyjadrení by mal byť schodok v roku 2014 vyšší o 300,3 mil. eur v porovnaní s rokom 2013.

Podľa upraveného odhadu z 30. septembra 2013 bude schodok v roku 2013 dokonca nižší o 81 mil. eur. V takomto prípade by bol schodok v roku 2014 vyšší dokonca o cca 382 mil. eur.

Zároveň však považujeme za dôležité upozorniť na to, že kým plánovaný schodok v nominálnom vyjadrení rastie, ako percento k HDP klesá. Medzi rokmi 2013 a 2014 by mal klesnúť z 2,9% HDP na 2,8% HDP.

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error