DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivan Švejna

MOST-HÍD

Jednoducho je to pravda, že výdavky obcí sa nezvyšovali tak ako štátu. To je proste fakt.

Rozpoctové plusy a mínusy - 14.10.2013
Pravda

Podobný výrok sme už overovali. Ivan Švejna hovorí pravdu, keďže výdavky štátu rástli v posledných rokoch oveľa rýchlejšie ako výdavky obcí.Z tlačovej správy ZMOS k podpísaniu memoranda o Konsolidácií financovania miest a obcí sa dá vyčítať vývoj bežných výdavkov obcí od roku 2008 (s. 4). Od roku 2008 do roku 2013 im narástli bežné výdavky v priemere o 2,8 %. Bežné výdavky štátu v tom istom čase narástli o 34,5 %.ZDROJ: Tlačová správa ZMOS (s. 4)


Grafické znázornenie vývoja bežných výdavkov:
ZDROJ: Tlačová správa ZMOS (s. 4)

Dátum zverejnenia analýzy: 13.10.2013
success
error