DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

V tomto hlavnom období splatíme viac záväzkov, ako sme si požičali.

Banská Bystrica - Kaník vs. Manka - 30.09.2013
Zavádzajúce

Dosť asi záleží od kontextu tej relácie či to označiť ako pravdu alebo zavádzanie, podľa toho ako vyznelo to hlavné obdobie, či tým fakt mysel to 3-ročné obdobie alebo čo??... Navyše rozpočet na ďalšie roky ešte možu zmeniť...


Podľa návrhu rozpočtu Banskobystrického VÚC pre roky 2013-2015 bude v roku 2013 započičaných 13 miliónov eur, ktoré boli schválené na základe úverových zmlúv v predošlom období a mali by slúžiť k financovaniu investičných akcií. Na strane druhej však v roku 2013 pôjde 3,8 milióna eur na splácanie istín. Príjmové finančné operácie by mali byť vyššie než výdavkové finančné operácie v tomto roku. 

Pokiaľ by sme však brali do úvahy celé rozpočtové obdobie 2013-2015, možno tvrdiť, že výdavkové finančné operácie sú skutočne väčšie než príjmové. Príjmové finančné operácie (t.j. prijaté úvery, pôžičky, návratné zdroje financovania) sú v rozpočte plánované len v roku 2013 a ich suma za celé rozpočtové obdobie 2013-2015 ostáva vo výške cca 13 miliónov eur. Výdajové finančné operácie (t.j. výdavky na splácanie istín podľa platných úverových zmlúv) sú plánované na každý rok a v súčte dosahujú výšky 13,16 milióna eur, čo je len o málo viac, než príjmová finančná operácia za rok 2013, ktorá však v sebe nezahŕňa budúce náklady na splácanie úrokov. 

Za rok 2013 by sme mohli pripočítať aj splácanie dlhovej služby, ktoré je v rámci rozpočtu radené pod programom administratíva. Plánované výdaje na dlhovú službu za rok 2013 sú vo výške cca. 3,68 miliónov eur. Aj po spočítaní výdajov na istinu a na úroky je splácanie záväzkov VÚC vo výške 7,48 miliónov, čo je stále omnoho menej než pôžička v hodnote 13 miliónov v roku 2013. 

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2013
success
error