DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Vladimír Maňka

SMER-SD

Pan Kaník sľubuje vo svojom programe veci, za ktoré samosprávny kraj ani vôbec nezodpovedá a ktoré predseda samosprávneho kraja nemôže nikdy ani splniť.

Banská Bystrica - Kaník vs. Manka - 30.09.2013
Nepravda

Ľudovít Kaník sa vo svojej volebnej kampani na post župana Banskobystrického kraja zameriava na štyri hlavné body (s výnimkou bodu ktorý sa venuje Maňkovi ako europoslancovi):


1. Riešenie nezamestnanosti.
2. Vybudovanie infraštruktúry, podpora priemyslu a rozvoj vidieka.
3. Riešenia rómskej otázky a čiernych stavieb.
4. Modernizácia zdravotníctva a školstva.

Rovnako ako spomínané oblasti volebného programu, ani navrhované riešenia daných problémov nie sú v koflikte s pôsobnosťami samosprávneho kraja uvedených v zákone č. 302/2001 o samospráve vyšších územných celkov a v zákone č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobnosti z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, ktorý zaraďuje 16 oblasti ako napr. pozemné komunikácie, civilná ochrana, cestovný ruch alebo školstvo pod pôsobnosti samosprávneho kraja. Kým je pravdepodobné, že župan nemôže všetky tieto veci vyriešiť a splniť sám, je nepravdivé tvrdiť, že za tieto veci župadn ako predseda samosprávneho kraja nezodpovedá.

Dátum zverejnenia analýzy: 26.09.2013
success
error