DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Čiže, nad 90 dní pobytu v EU, podľa schengenského práva, Každý deň navyše sa hlási a musí sa vybaviť špeciálny pobyt. Hlavne u našich susedov sú za to brutálne pokuty.

Predseda vlády o aktuálnych témach - 24.09.2013
Nepravda

Podľa Schengenského dohovoru (.pdf) sú pevne ukotvené dĺžky pobytov na spomínaných 90dní len pre cudzincov z tretích krajín, konkrétne:

Článok 10
1. Zavádza sa jednotné vízum, platné pre územie všetkých zmluvných strán. Toto vízum, ktorého obdobie účinnosti je upravené v článku 11, možno udeliť k pobytu v dĺžke do troch mesiacov.

Článok 11
1. Vízum uvedené v článku 10 môže byť:
a) cestovné vízum platné pre jeden alebo niekoľko vstupov, pričom ani trvanie jedného nepretržitého pobytu, ani celkové obdobie niekoľkých za sebou idúcich pobytov, nesmie byť ododňa prvého vstupu viac ako 3 mesiace za pol roka. 

b) tranzitné vízum oprávňujúce jeho držiteľa k jednej, dvom
alebo výnimočne niekoľkým cestám cez územia zmluvných
strán, aby pricestoval na územie tretieho štátu, pričom trvanie
jedného tranzitu nesmie prekročiť lehotu 5 dní.

Pre občanov členských štátov Únie schengenske právo neurčuje žiadne časové limity, preto označujeme výrok ako nepravdivý.

Slovenská legislatíva zatiaľ nepozná povinné hlásenie našich občanov pri pobyte za hranicami dlhšom ako 90dní, existuje však takýto návrh zákona. Pre cudzincov platí, ak ich pobyt na území SR presiahne lehotu 3mesiacov (90dní), musia požiadať o povolenie o prechodný pobyt (Zákon o pobyte cudzincov (404/2011 Z.z) podľa §24, §25 a §26).


Dátum zverejnenia analýzy: 15.09.2013
success
error