DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Boris Kollár

SME RODINA

Tento pakt, o ktorom hovoríme, o tomto Marakéši, už bol dávno dohodnutý, dva roky na to bolo, aby sme naše stanoviská a naše výhrady dali. Ten pakt je hotový. Ten pakt sa dal, ešte v júni, keď tam bol pán minister, keď to riešil, tak dovtedy sa dávali tie naše pripomienky, nesúhlasné stanoviská alebo čokoľvek, nejaké výhrady tlmočiť, dnes, my tam už neideme nič tlmočiť, (...).

Švejna, Matovič, Kollár a Tomáš v O5M12 - 03.12.2018
Pravda

O vytvorení dokumentu OSN sa začalo hovoriť v roku 2016 a v júni roku 2018 sa text Globálneho paktu o migrácii finalizoval. Výrok Borisa Kollára preto hodnotíme ako pravdivý. 

V roku 2016 sa krajiny na valnom zhromaždení OSN rozhodli, že nadväzujúc na prijatú Newyorskú deklaráciu o utečencoch a migrantoch vytvoria dokument pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu. Neskôr, v  apríli roku 2017 sa začalo s tvorbou tohto dokumentu.  V júni 2018 sa finalizoval jeho text a 10-11 decembra 2018 sa uskutoční medzinárodná konferencia, na ktorej sa Globálny pakt OSN o migrácii bude slávnostne prijatý. 

Na základe dostupných informácií sa konferencia v Marakéši na plenárnych schôdzach a dialógoch bude zaoberať ilustrovaním a dokazovaní na konkrétnych príkladoch dôležitosť podpory prijatia a  implementácie Globálneho paktu o migrácii. Avšak zmeny alebo doplnenia tohto dokumentu v oficiálnom programe plánované nie sú, kedže sa jedná už len o oficiálne prijatie tohto dokumentu.

Minister zahraničia Miroslav Lajčák, ktorý 29. novembra 2018 podal demisiu po tom, ako parlament odmietol podporiť globálny pakt, presadzoval, aby sa Slovensko konferencie v Marakéši zúčastnilo a vyjadrilo na nej svoje výhrady.

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2018
success
error