DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Erik Tomáš

Hlas

Keď sme sa bližšie pozreli na ten dokument, ten dokument je naozaj pre nás neprijateľný, neakceptovateľný. Z viacerých dôvodov. Po prvé. Jasne nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou, ale najmä vyzdvihuje len určité pozitíva migrácie a absolútne absentujú, absolútne ignoruje bezpečnostné riziká, ktoré migračné vlny prichádzajúce do Európy, prinášajú.

Švejna, Matovič, Kollár a Tomáš v O5M12 - 03.12.2018
Nepravda

Globálny pakt OSN o migrácii obsahuje články, ktoré rešpektujúc suverenitu štátov nechávajú rozhodovanie o tom, či je migrácia legálna alebo nelegálna na posúdení konkrétnej krajiny. Taktiež obsahuje články, ktoré upravujú bezpečnostné otázky spojené s migráciou. Výrok Erika Tomáša preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Globálny pakt o migrácii skutočne nerozlišuje medzi legálnou a nelegálnou migráciou, pretože v tomto rozhodovanie ponecháva na štátoch, rešpektujúc ich zvrchovanosť: „Globálny rámec opätovne potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku a ich výsadné právo riadiť migráciu v rámci svojej jurisdikcie v súlade s medzinárodným právom. V rámci svojej zvrchovanej jurisdikcie môžu štáty rozlišovať medzi legálnym a nelegálnym štatútom migrácie vrátane toho, že si určujú svoje vlastné legislatívne a politické opatrenia na realizáciu globálneho rámca, berúc do úvahy rozdielne národné reálie, politiky, priority a požiadavky na vstup, pobyt a prácu, v súlade s medzinárodným právom." (.pdf, s. 4).

Globálny pakt o migrácii taktiež hovorí aj o tom, že je potrebné vytvoriť v krajinách, z ktorých ľudia migrujú, také podmienky, aby k tomuto neboli nútení: „Zaväzujeme sa vytvoriť priaznivé politické, ekonomické, sociálne a environmentálne podmienky pre to, aby ľudia viedli pokojný, produktívny a udržateľný život vo svojej vlastnej krajine a napĺňali svoje osobné očakávania a zároveň zabezpečiť, aby ich zúfalstvo a zhoršujúce sa prostredie nenútili hľadať živobytie inde prostredníctvom nelegálnej migrácie." (.pdf, s. 7).

Tento dokument neignoruje bezpečnostné riziká, ktoré sú spojené s migráciou a volá po možnosti overenia právnej totožnosti migranta, kedykoľvek je to potrebné, po spravovaní hraníc "integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom" (.pdf, s.17). 

Dátum zverejnenia analýzy: 02.12.2018
success
error