DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

v prípade napríklad lyžiarskych zájazdov (...) to je takmer milión nocí, ktoré zaplatil tento štát

Fico na TA3 - 10.12.2018
Neoveriteľné

Podpora lyžiarskych zájazdov a škôl v prírode je súčasťou druhého sociálneho balíčka, ktorý strana SMER-SD predstavila v roku 2015. Príspevok na lyžiarsky kurz vo výške 150 eur na jedno dieťa sa základným a stredným školám poskytuje od 1. januára 2016. Predpokladaný počet nocí na školských lyžiarskych zájazdoch, ktoré štát finančne podporil, sa pohybuje okolo jedného milióna. Nakoľko je však zatiaľ dostupný len predbežný rozpočet ministerstva školstva na lyžiarske kurzy pre rok 2018, hodnotíme výrok ako neoveriteľný.

Príspevok na lyžiarsky kurz sa poskytuje v súlade s § 3 ods. 2 a 3 a § 4ab a § 9f ods. 2 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

Podľa Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR dĺžka výcviku na základnej škole trvá spravidla päť až sedem dní v rozsahu najmenej 25 vyučovacích hodín a na strednej škole trvá päť dní najmenej v rozsahu 15 vyučovacích hodín v zmysle smernice MŠVVaŠ SR č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snowbordingového výcviku. V súlade so zákonom môže škola využiť daný príspevok na pokrytie nákladov na kurz pre toho istého žiaka najviac jedenkrát počas jeho návštevy základnej alebo strednej školy.  Určený príspevok na jedného žiaka nie je možné rozdeliť medzi viacerých žiakov. Pokiaľ sa kurzu zúčastní počas roka 2018 menší počet žiakov ako bolo nahlásené, škola je povinná vrátiť poskytnuté finančné prostriedky zodpovedajúce počtu žiakov, ktorí sa kurzu nezúčastnili. 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na príspevky na lyžiarske kurzy pre rok 2016 prerozdelilo približne 10,7 milióna eur pre 71-tisíc žiakov základných a stredných škôl, v roku 2017 na kurzy išlo 9,8 miliónov eur pre 65-tisíc žiakov. Celková výška príspevkov na rok 2018 zatiaľ nebola vyčíslená. Školy požiadali o príspevok 12,9 milióna eur pre takmer 86-tisíc žiakov. Do tohto čísla však nie sú zarátané príspevky, ktoré školy musia vrátiť za žiakov, ktorí sa kurzu nezúčastnili.

Na lyžiarskych kurzoch sa v rokoch 2016 až 2018 (aj s predpokladaným počtom žiakov pre rok 2018, pozn.) teda dokopy zúčastnilo okolo 222-tisíc žiakov. Ak tento počet vynásobíme počtom nocí (5 nocí), vyjde nám približne 1 110 000 nocí. Jedná sa však len o približný výpočet.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2018
success
error