DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Máme tu prokuratúra Špeciálnej prokuratúry, pána Špirku, ktorý (...) manipuloval s podpisom na zápisniciach.

Fico na TA3 - 10.12.2018
Nepravda

Disciplinárna komisia, ktorá riešila Špirkov postup ohľadom vyhotovenia zápisníc, Špirka v prípade pripravovaného trestného oznámenia s Ľubošom Vargom vo svojom odôvodnení očistila. Zápisnica pôvodne podľa komisie nebola oznamovateľom podpísaná, čo dosvedčil aj špeciálny prokurátor Dušan Kováčik. O tejto veci sú navyše celkovo tri zápisnice, z toho dve preukázateľne podpísané oznamovateľom a na jednej je falošný podpis. Podľa komisie však nič nenasvedčuje tomu, že by tento podpis sfalšoval Špirko alebo že by sa tam s jeho súhlasom ocitol. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Tento výrok sa týka medializovaných informácií, ktoré prokurátor Vasiľ Špirko uviedol v marci 2018. Špirko podal trestné oznámenie na vtedajšieho ministra vnútra Kaliňáka pre sabotáž. Malo ísť o vykonštruovanie obvinenia zo zneužitia moci verejného činiteľa, aby ho zdiskreditovali a mohli odňať prípady, ktoré dozoroval. Obvinenie zo zneužitia moci verejného činiteľa sa týkalo Špirkovej angažovanosti v prípade podozrenia z korupcie na ministerstve vnútra - ako povedal Špirko konkrétne išlo "o dodávku sieťových komponentov a technológií v pôsobnosti ministra vnútra"

Špirko sa stal v tomto prípade zainteresovaným po tom, čo mu jeden z podvodníkov v rámci iného prípadu, ktorý v roku 2016 dozoroval (prevod časti akcií firmy B. A. Haus na vtedajšieho ministra vnútra Roberta Kaliňáka) - Ľuboš Varga povedal o vážnych podozreniach z korupcie na ministerstve vnútra. Spolu spísali trestné oznámenie, ktoré neskôr Ľuboš Varga ako kľúčový svedok napadol. Obvinil Špirka, že konal na vlastnú päsť a že nevedel, že podpisuje trestné oznámenie. Na základe tohto obvinenia riešila Špirkov postup v tomto prípade disciplinárna komisia. Tá v marci 2018 pred Špirkovým medializovaným vystúpením prišla so závermi, ktorými očistila jeho postup v prípade pripravovaného trestného oznámenia. 

Jedným z bodov, ktorými sa v rámci Špirkovho postupovania v prípade zaoberala bol aj falošný podpis na vyhotovenej zápisnici. Disciplinárna komisia v tejto súvislosti skonštatovala

„Nepodarilo sa však preukázať a nič nenasvedčuje tomu, že by jediným a výlučným pôvodcom podpisov bol Špirko alebo že s jeho súhlasom by sa tam ocitli. Špirko uviedol, že zápisnica pôvodne nebola oznamovateľom podpísaná – a v takejto pracovnej verzii išla na stôl špeciálnemu prokurátorovi Dušanovi Kováčikovi. Sám špeciálny prokurátor pri výsluchu potvrdil, že tieto falošné podpisy na zápisnici v tom čase neboli. Kedy sa tam dostali a akým spôsobom, sa nepodarilo zistiť. Podstatná časť trestného konania (voči Špirkovi), ktorá predchádzala disciplinárnemu konaniu, sa venovala tejto otázke. Zo znaleckého posudku vyplýva, že sa nedá zistiť, kto je pôvodcom falošných podpisov. Dôležité je povedať, že v spisovom denníku sú o tejto veci tri zápisnice, pričom dve z nich sú preukázateľne podpísané oznamovateľom – a jedna nie je podpísaná oznamovateľom (je na nej falošný podpis). Všetky tri sú z obsahového hľadiska identické. To znamená, že určite nedošlo k falšovaniu obsahu a v zápisniciach je zachytené to, čo (Varga) oznamoval. Zdá sa nám nelogické, aby niekto falšoval podpisy na jednom z troch vyhotovení a aby sme toto vyhodnocovali ako disciplinárne previnenie (Vasiľa Šprika), keď žiadnym spôsobom nebolo zasahované do obsahu.“

Na základe vyššie uvedených informácií môžeme označiť výrok Roberta Fica ako nepravdivý.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2018
success
error