DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... k myšlienke práva na odpoveď pre verejných činiteľov, ktorá tu nie je, pretože my sme ju zaviedli túto inštitúciu, ale potom vláda Ivety Radičovej právo na odpoveď priznala iba fyzickým súkromným osobám a nie verejným činiteľom.

Fico na TA3 - 10.12.2018
Pravda

V roku 2008 bol schválený aj napriek nesúhlasu opozície tlačový zákon, ktorý umožňoval uplatniť si právo na odpoveď aj v prípade, že noviny zverejnili pravdivú informáciu. Následne v roku 2011 počas vlády Ivety Radičovej bola schválená novela zákona, ktorá obmedzila právo na odpoveď pre verejných činiteľov. Výrok hodnotíme ako pravdivý.


V roku 2008 bol schválený zákon, ktorý dotknutým stranám "umožňuje uplatniť si právo na odpoveď aj v prípade, že noviny zverejnili pravdivú informáciu. Toto ustanovenie zákona bolo hlavým problémom opozície alebo vydavateľov. Opozícia ďalej požadovala, aby odpovedať nemohli využiť verejní funkcionári, teda aj politici, orgány verejnej moci a trestne stíhaní."  Zákon okrem opozície kritizovali tiež vydavateľstvá aj Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pričom dodávali, že zákon ohrozuje slobodu slova. 

V roku 2011 na základe iniciatívy SaS bol prijatý pozmeňujúci návrh zákona č. 167/2008 Z. z.  § 8  po prijatí novely zákona stanovuje: "Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá verejný funkcionár, ktorým je na účely tohto zákona osoba ustanovená v osobitnom predpise, predseda politickej strany alebo politického hnutia a podpredseda politickej strany alebo politického hnutia, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom ich funkcie. Právo žiadať o uverejnenie odpovede nemá ani právnická osoba, ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom funkcie verejného funkcionára, predsedu politickej strany alebo politického hnutia a podpredsedu politickej strany alebo politického hnutia pôsobiaceho v dotknutej právnickej osobe." Prijatím novely zákona tým pádom verejný činiteľ stratil právo na odpoveď v prípade ak ide o skutkové tvrdenie súvisiace s výkonom jeho právomocí avšak ako súkromnej osobe mu zostáva právo zachované.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2018
success
error