DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Mnohé krajiny sa k nemu nehlásia a už teraz existuje nejaký mechanizmus, ako sa tento dokument bude vykonávať v praxi.

Fico na TA3 - 10.12.2018
Nepravda

Je pravdou, že ku globálnemu paktu OSN k migrácii sa hlási väčšina krajín sveta, avšak európske štáty ako Bulharsko, Česká republika, Rakúsko, Maďarsko, Estónsko spoločne so Slovenskom ako aj USA a Austrália tento pakt prijať odmietli. Čo sa však týka akéhosi mechanizmu, podľa ktorého sa má dokument vykonávať, takýto závisí od vôle a spolupráce štátov, no ešte neexistuje a nie je obsahom dokumentu. Ten je právne nezáväzný. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.


Ako uvádza aj Liga za ľudské práva, "praktický význam GCM bude spočívať v tom, ako ochotné budú štáty pri napĺňaní cieľov a plánov, ktoré si stanovia a aký silný bude mechanizmus, ktorý bude ich plnenie monitorovať". Takýto mechanizmus však globálny rámec neobsahuje. Ide o "právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva, že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva." (.pdf, s. 2)

Podľa dokumentu je "Globálny rámec opätovne potvrdzuje zvrchované právo štátov určiť si svoju národnú migračnú politiku a ich výsadné právo riadiť migráciu v rámci svojej jurisdikcie v súlade s medzinárodným právom." (.pdf, s.4) 

Dokument však štáty vyzýva, ale nezaväzuje, aby "čo najskôr vypracovali ambiciózne národné reakcie na realizáciu Globálneho rámca a aby pravidelne a inkluzívne vyhodnocovali pokrok na národnej úrovni, napríklad prostredníctvom dobrovoľného vypracovania a používania národného plánu realizácie." (.pdf, s. 33)

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2018
success
error