DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

Tento dokument (Globálny pakt OSN o migrácii, pozn.) vychádza z filozofie, že migrácia je dobrá, že pomáha.

Fico na TA3 - 10.12.2018
Zavádzajúce

Podobné výroky o Migračnom pakte OSN overoval Demagog.SK v nedávnej minulosti viackrát (24. novembra a 2. decembra 2018). Spomínaný dokument hovorí najmä o tom, ako dosiahnuť, aby migrácia bola prospešná pre všetkých. Výrok poslanca Roberta Fica preto hodnotíme ako zavádzanie. 


Tento dokument neignoruje bezpečnostné riziká, ktoré sú spojené s migráciou a volá po možnosti overenia právnej totožnosti migranta, kedykoľvek je to potrebné, po spravovaní hraníc "integrovaným, bezpečným a koordinovaným spôsobom" (.pdf, s.17). 

Odsek, v ktorom sa hovorí o pozitívach migrácie, uvádza: "Tento globálny rámec vyjadruje náš spoločný záväzok zlepšiť spoluprácu v oblasti medzinárodnej migrácie. Migrácia je súčasťou ľudskej historickej skúsenosti a my sme si vedomí, že je zdrojom prosperity, inovácií a udržateľného rozvoja v našom globalizovanom svete a že tieto pozitívne vplyvy možno optimalizovať zlepšením riadenia migrácie" (.pdf, str.2).

Tento dokument taktiež hovorí: "Tento globálny rámec uznáva, že bezpečná, riadená a legálna migrácia prospieva všetkým len vtedy, keď sa uskutočňuje dobre informačne zabezpečeným, plánovaným a konsenzuálnym spôsobom," (.pdf, str.3).

Globálny pakt OSN o migrácii bol oficiálne prijatý 10.decembra na konferencii v Maroku. Na tejto konferencii OSN generálny tajomník OSN Gutteres vyvrátil viaceré mýty a nepravdy, ktoré sa šíria o pakte. Podľa Guterresa má pakt napomôcť k tomu, aby migrácia prebiehala bezpečným, humánnym a usporiadaným spôsobom, čo má v budúcnosti zamedziť zbytočnému utrpeniu a chaosu. "(Pakt) je rámcom pre medzinárodnú spoluprácu (...), ktorý výslovne zdôrazňuje princíp štátnej suverenity," uviedol Gutteres.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.12.2018
success
error