DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

Ale v tejto chvíli (...) sa tento dokument (globálny pakt o migrácii, pozn.) bude schvaľovať aklamačne. To znamená, našou účasťou potvrdzujeme to, že s ním vlastne súhlasíme.

Lajčák a Klus v Rádiu Slovensko - 26.11.2018
Pravda

Hneď v úvode Globálneho rámca o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii sa spomína, že: „My, hlavy štátov a vlád a vysokí predstavitelia, ktorí sa stretli v Maroku 10. a 11. decembra 2018, opätovne potvrdzujúc Newyorskú deklaráciu pre utečencov a migrantov a odhodlaní významne prispieť k posilneniu spolupráce v oblasti medzinárodnej migrácie vo všetkých jej rozmeroch, sme prijali tento globálny rámec pre bezpečnú, riadenú a legálnu migráciu.“ Z tejto formulácie vyplýva, že zúčastnené štáty prijímajú tento dokument a teda s ním súhlasia. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

To, či účasť na konferencii v Marakéši vyjadruje súhlas s Globálnym rámcom, bolo predmetom viacerých diskusií. Predseda vlády Peter Pellegrini na svojej tlačovej konferencií v tejto súvislosti povedal: ak by účasť akéhokoľvek zástupcu SR mala znamenať automaticky prihlásenie sa k Marrákešskému protokolu, tak sa nikto, vrátane ministra, na zasadnutí v Marrákeši za SR nezúčastní.“

Z tohto dôvodu požiadal predseda vlády ministra zahraničných vecí Miroslava Lajčáka, aby spolu so štátnym tajomníkom Lukášom Parizekom z SNS vypracovali analýzu k účasti či neúčasti Slovenska na konferencií v Marrákeši.

„Ak nám právna analýza ukáže, že je možno vhodné, aby sa niektorý z nižších predstaviteľov SR na tejto konferencii zúčastnil a jasne všetkým povedal, v čom SR nikdy s takýmto dohovorom súhlasiť nebude, a nebude nás to zaväzovať k tomu, že sa účasťou staneme akoby signatárom paktu, nevidím dôvod, prečo by tam niekto zo Slovenska alebo veľvyslanec z príslušnej ambasády nemohol ísť a naše výhrady tlmočiť,“ zdôvodnil predseda vlády.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2018
success
error