DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

Globálny rámec je právne nezáväzný rámec spolupráce. Implementácia akýchkoľvek opatrení bude možná len vo forme schváleného zákona národnou radou.

Lajčák a Klus v Rádiu Slovensko - 26.11.2018
Pravda

Podľa právneho stanoviska (.pdf, str. 1) Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ku Globálnemu rámcu o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii, predstavuje dokument: „právne nezáväzný rámec spolupráce členských štátov, a teda nemá právotvorný charakter, a ani charakter medzinárodnej zmluvy, ktorá priamo zakladá práva a povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb. Implementácia akýchkoľvek prípadných opatrení vyplývajúcich z Globálneho rámca, ktorými by sa následne menila platná právna úprava SR, alebo by sa nimi mali ukladať práva alebo povinnosti fyzickým osobám alebo právnickým osobám, bude možná len vo forme zákona schváleného NR SR ako jediným ústavodarným a zákonodarným orgánom v SR.“  Výrok Miroslava Lajčáka preto hodnotíme ako pravdivý. 


Taktiež v samotnom Globálnom rámci o bezpečnej, riadenej a legálnej migrácii sa v 7. bode v Preambule (.pdf, str. 2) spomína, že: „tento globálny rámec predstavuje právne nezáväzný rámec spolupráce, ktorý vychádza zo záväzkov dohodnutých členskými štátmi v  Newyorskej deklarácii pre utečencov a migrantov. Upevňuje medzinárodnú spoluprácu medzi všetkými zainteresovanými stranami v oblasti migrácie, pričom uznáva,  že žiaden štát nedokáže vyriešiť migráciu sám a potvrdzuje suverenitu štátov a ich záväzkov vyplývajúcich z medzinárodného práva.“

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2018
success
error