DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Martin Klus

SaS

(OSN) je nastavená ešte na fungovanie z obdobia post druhej svetovej vojny a naozaj sa tam práve v tom valnom zhromaždení nachádzajú veľmi špecifické režimy ...

Lajčák a Klus v Rádiu Slovensko - 26.11.2018
Pravda

"Veľmi špecifickými režimami" zrejme myslí poslanec Martin Klus nedemokratické zriadenia krajín vo svete. Keďže členmi OSN sú i krajiny s nedemokratickým štátnym zriadením a vo Valnom zhromaždení OSN je zastúpený každý členský štát OSN, hodnotíme výrok ako pravdivý.


OSN vznikla rozpadom Spoločnosti národov po druhej svetovej vojne v roku 1945. V tomto čase mnoho jej zakladajúcich členov nemalo demokratický režim a fungovanie OSN sa nezakladalo na demokratickom zriadení, iba na suverenite štátov - čiže štáty, ktoré majú vládu - a to sa nezmenilo do dnešného dňa, keďže je to jeden z bodov jej charty (kapitola 2).

Valného zhromaždenia sa zúčastňujú všetky členské štáty OSN, tým pádom aj štáty s nedemokratickými zriadeniami. Sú to krajiny ako Vietnam a Čína s komunistickým režimom, Severná Kórea či Saudská Arábia, ktorá je absolútna monarchia. Členmi OSN je 193 krajín, zo 195 vo svete, pričom dve sú taktiež v OSN ako pozorovatelia, teda bez práva hlasovania. Demokratických režimov je podľa správy Freedom in the World 2018 v súčasnosti vo svete 116.

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2018
success
error