DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Miroslav Lajčák

SMER-SD

... v stredu tento týždeň vláda Slovenskej republiky schválila zákon, návrh zákona o službách v zamestnanosti, ktorý urýchľuje možnosť príchodu zahraničnej pracovnej sily, na ktorú je dnes slovenská ekonomika odkázaná.

Lajčák a Klus v Rádiu Slovensko - 26.11.2018
Pravda

V utorok 20. novembra 2018 vláda SR schválila návrh zákona  č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Návrh sa týka pracovnej mobility cudzincov, jeho hlavným cieľom je práve zefektívnenie a urýchlenie systému, ktorý upravuje vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenska za účelom zamestnania. V samotnom návrhu sa tiež uvádza, že ide o profesie, ktoré majú na Slovensku nedostatkovú pracovnú silu. Keďže nie je možné overiť, do akej miery tento krok súvisí s výkonom slovenskej ekonomiky a či je na to "odkázaná", túto časť výroku nehodnotíme. Výrok ako celok hodnotíme ako pravdivý. 


Ide o návrh zákona, ktorý vláde predložil minister práce Ján Richter na podnet Stratégie pracovnej mobility cudzincov v Slovenskej republike, ktorú uznesením č. 473/2018 schválila vláda ešte 10. októbra 2018.

V návrhu sa okrem iného uvádza, že jeho "hlavným cieľom je najmä zefektívniť, urýchliť a spružniť systém upravujúci vstup a pobyt štátnych príslušníkov tretích krajín na územie Slovenskej republiky za účelom zamestnania, a to najmä v profesiách s identifikovaným nedostatkom pracovnej sily".

Zoznam takýchto zamestnaní, ktoré trpia nedostatkom pracovnej sily navrhuje novela zákona aktualizovať častejšie, a teda namiesto každoročne každého štvrť roka. Zmena sa taktiež týka agentúr dočasného zamestnávania, cez ktoré môžu na územie Slovenska prísť štátni príslušníci tretích krajín. Skrátia sa tiež napríklad lehoty pre posudzovanie žiadosti o udelenie povolenia na sezónne zamestnanie či zjednotí dĺžka preverovaného obdobia. 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.11.2018
success
error