DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

...máme koncepty vonkajšej reklamy, (...).

Bratislava: komunálne voľby - 05.11.2018
Pravda

V rámci prípravy nového územného plánu bola pod vedením hlavnej architektky mesta spracovaná Koncepcia umiestňovania a posudzovania vonkajšej reklamy na území hlavného mesta SR Bratislavy. Obsah tejto koncepcie však nebol zverejnený, ani predložený mestskému zastupiteľstvu. Riešenie problematiky vizuálneho smogu s reguláciou počtu nosičov reklamy, určením miesta, na ktorom môžu stáť, a odstránením reklamných zariadení z nehodových úsekov a križovatiek sa stalo jednou z programových priorít Bratislavy na obdobie 2015 - 2018. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2018
success
error