DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

...počas môjho mandátu mesto spravilo niekoľko veľkých transparentných krokov. Po prvé, máme online-ovú aplikáciu, kde si každý žiadateľ o záväzné stanovisko si online bude môcť dohladať kedy bola žiadosť prijatá, u ktorého referenta je a aký je jej osud. (...) Po druhé, urobili sme digitálnu platformu, kedy každý Bratislavčan, každý si môže dohľadať komu patrí ktorý pozemok, kus zelene, krík, lampa, lavička, smetný kôš (...).

Bratislava: komunálne voľby - 05.11.2018
Pravda

Mesto Bratislava 2. októbra 2018 uverejnilo správu, že umožní žiadateľom, ktorí podali žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k investičnej činnosti sledovať online stav podania prostredníctvom aplikácie dostupnej na webovej stránke mesta. Podľa tlačovej správy: "Aplikácia je určená všetkým novým žiadateľom o vydanie záväzného stanoviska. (...) Po prihlásení vidí žiadateľ informácie o svojej žiadosti, históriu spracovania žiadosti vrátane organizačnej jednotky úradu, ktorá aktuálne spracováva jeho žiadosť." Druhá časť Nesrovnalovho výroku sa vzťahuje na Technickú mapu mesta, ktorá bola spustená v roku 2018 a vytvára podľa geodetických dokumentácií bázu digitálnej technickej mapy mesta, z ktorej formou výstupov poskytuje verejnosti informácie o priestorovom usporiadaní stavieb a ich technického vybavenia. Výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2018
success
error