DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

...dokument (o parkovacej politike Bratislavy, pozn.) je schválený (...).

Bratislava: komunálne voľby - 05.11.2018
Pravda

Jednou z priorít Iva Nesrovnala v rámci dopravy bolo zaviesť jednotnú parkovaciu politiku. Podľa Všeobecného záväzného nariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 12/2016 (.pdf) je zavedená jednotná parkovacia politika, ktorá bola schválená v decembri 2016, avšak je potrebné, aby mestské zastupiteľstvo prijalo dodatok štatútu hlavného mesta, ktorý upravuje deľbu kompetencií magistrátu a bratislavských mestských častí v rámci regulácie parkovania, inak jednotná parkovacia politika nie je realizovateľná v praxi. Nakoľko samotný dokument o zavedený jednotnej parkovacej politiky, teda všeobecného záväzného nariadenia bolo naozaj schválené poslancami mestského zastupiteľstva Bratislavy, výrok hodnotíme ako pravdivý. 

Všeobecné záväzné nariadenie z 8. decembra 2016 určuje spôsob zabezpečenia prevádzky parkovacích miest, minimálnu a maximálnu výšku úhrady za dočasné parkovanie, spôsob jej platenia a preukázania jej zaplatenia. Dodatok štatútu hlavného mesta upravuje deľbu kompetencií hlavného mesta a bratislavských mestských častí vo veci užívania komunikácií prvej až štvrtej triedy, splnomocňuje mestské časti schváliť všeobecne záväzné nariadenie v miestnom zastupiteľstve.

Poslanci mestského zastupiteľstva mali mať na stole návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy, ktorý súvisí s parkovacou politikou už niekoľkokrát. Aj v apríli 2018 mestské zastupiteľstvo malo hlasovať, avšak nebolo uznášaniaschopné, čo znamená, že sa k návrhu novely ani len nedostali. Na poslednom zasadnutí (koncom júna), kedy sa mestskí poslanci mali zaoberať parkovacou politikou sa k tomuto bodu nakoniec nedostali. Na zasadnutí naplánovanom na stredu 7. novembera 2018 sa poslanci majú zaoberať taktiež štatútom mesta Bratislava (návrh Dodatku Štatútu hlavného mesta SR Bratislavy), ktorý súvisí s parkovacou politikou. 

Predseda BSK Juraj Droba v rozhovore pre portál TERAZ.SK zo septembra roku 2018 vyjadril kritiku voči regulácii parkovania, ktorú navrhoval Ivo Nesrovnal.  "Už samotný fakt, že 11-krát bola tá istá verzia predkladaná na mestské zastupiteľstvo pre mňa vzbudzuje absolútnu nedôveru," povedal Droba. 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2018
success
error