DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Ivo Nesrovnal

Nestraníci

...výstava (električkovej trate na koniec Petržalky, pozn.) ide podľa harmonogramu a projekt je teraz na mestskej časti Petržalky, kde sa píše územné rozhodnutie.

Bratislava: komunálne voľby - 05.11.2018
Nepravda

Časť výroku Iva Nesrovnala o tom, že "projekt je teraz na mestskej časti Petržalky" je pravdivá, avšak čo sa týka harmonogramu tejto výstavby, jej začiatok aj dokončenie pôvodne mesto predpokladalo skôr než sa odhaduje dnes. Výrok hodnotíme ako nepravdivý.

Trať električky by mala podľa plánovaného projektu siahať až po Janíkov dvor (a teda na koniec Petržalky). Tento projekt má stáť viac ako 70 miliónov eur a mal by byť financovaný z eurofondov. To znamená, že tento projekt musí byť ukončený v roku 2023. Začatie stavby však mesto predpokladalo skôr, už v roku 2018 a jej dokončenie v roku 2020.

Táto výstavba sa ešte nezačala a do začiatku výstavby bude potrebné vydať a vykonať  územné rozhodnutie, stavebné povolenie a súťaž na zhotoviteľa. Pôvodná projektová dokumentácia z roku 2012 sa v tomto roku (2018) upravovala aby zohľadnila pripomienky občanov, občianskych združení a iniciatív a aby reflektovala podmienky financovania z eurofondov. 

Pôvodný plán taktiež rátal s vybudovaním viacprúdovej cestnej komunikácie popri električkovej trati a s duálnym rozchodom koľajiska. 

Informácie zo septembra 2018 hovoria, že Petržalský stavebný úrad vydal Oznámenie o začatí územného konania na stavbu Nosný systém MHD na jeho druhú časť a teda od Bosákovej ulice po Janíkov dvor. 

Časový horizont začatia výstavby (podľa akciovej spoločnosti Metro Bratislava) a ukončenia častí spomínanej električkovej na úseku Šafárikovo námestie - Bosákova a Bosákova - Janikov dvor je určený na obdobie 2019-2022. Na stránke mesta Bratislava však nie zverejnený nijaký harmonogram tejto stavby. 

Dátum zverejnenia analýzy: 05.11.2018
success
error