DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jaroslav Paška

SNS

Vieme, že Slovenská akadémia vied mala prejsť transformáciu. Niektoré ústavy nesplnili svoju povinnosť a zablokovali tým prakticky celú transformáciu. (…) Štát musel postupovať v zmysle zákona. Potvrdila to prokuratúra, urobilo to ministerstvo.

Krajniak, Paška, Galko a Tomáš v relácii V politike - 01.10.2018
Pravda

Zákon č. 243/2017 Z.z. o verejnej výskumnej inštitúcii uvádza, že k 1. júlu 2018 mali všetky ústavy Slovenskej akadémie vied prejsť transformáciou na verejné výskumné inštitúcie. Verejnou výskumnou inštitúciou by sa SAV stala zápisom do registra Ministerstvom školstva. Zápis však neprebehol, keďže podľa rezortu školstva SAV nedodala potrebné dokumenty k zápisu do registra. SAV naopak tvrdila, že všetko potrebné k zápisu dodala a dala podnet na preskúmanie Generálnej prokuratúre. V stanovisku Generálnej prokuratúry bolo uvedené, že aj keď ministerstvo predlžovalo celý proces, tým, že o zápise nerozhodlo, zápis do registra neuskutočnilo z dôvodu nedodržania lehôt SAV. Generálna prokuratúra odporučila zastavenie registrácie SAV. Ministerstvo školstva v súlade s tým zastavilo registráciu. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Člen Predsedníctva SAV Gabriel Bianchi pre Denník N ešte v auguste 2018 povedal, že "Ministerstvo školstva nerešpektovalo zákon a požadovalo od SAV veci nad rámec zákona. Konalo protiprávne, keď žiadalo vnútorné predpisy organizácií v čase, keď z právneho hľadiska ešte neexistovali." Bianchi takisto vyhlásil, že register verejných výskumných inštitúcií v tom čase ani nebol zriadený. "Ministerstvo školstva malo povinnosť zriadiť register na svojom webovom sídle ako verejne prístupnú databázu a svoju zákonnú povinnosť si zatiaľ neplnilo. Ministerstvo malo za úlohu úkon zaregistrovania ústavov SAV vykonať a neprislúcha mu posudzovať – podľa stále nových kritérií –, či nás do registra zapíše alebo nie," uviedol Bianchi.

Vo vyhlásení k aktuálnemu stavu transformácie z 20. septembra 2018 SAV uviedla, že "ak organizácie SAV nebudú urýchlene zapísané do registra VVI, dôjde k veľkým ekonomickým stratám. VVI SAV získali vo všeobecnej výzve 2017 Agentúry pre podporu výskumu a vývoja 31 projektov s celkovou podporou vyše 6 miliónov eur. Na tieto projekty je podľa vyjadrenia APVV zatiaľ nemožné uzatvárať zmluvy. Akadémia získala v uplynulých mesiacoch významné projekty Horizontu2020 vo výške niekoľko miliónov eur. Neschopnosť podpísať zmluvy VVI SAV s Európskou komisiou znamená zablokovanie celých konzorcií, o granty prídu aj zahraniční partneri, ktorí sa hodlajú obrátiť na európskeho komisára pre výskum, vedu a inovácie Carlosa Moedasa."

SAV ešte v júli 2018 podala podnet na Generálnu prokuratúru za nečinnosť ministerstva školstva. 7. septembra 2018 Generálna prokuratúra vydala upozornenie, v ktorom potvrdila správnosť konania rezortu školstva v nasledujúcich bodoch:
"1. ministerstvo školstva ako registračný orgán malo právo skúmať rozsah a obsah predkladaných dokumentov,
2. nejde o evidenčné konanie, t.j. založenie papierov, ale o registračné konanie. (t.j. bez registrácie v.v.i. nevznikli),
3. ministerstvo školstva si v zákonnom termíne splnilo povinnosť požiadať SAV o doplnenie chýbajúcich údajov s tým, aby mohol byť zrealizovaný zápis do registra od 1.7.2018,
4. SAV v zákonom stanovenej lehote požadované údaje nedoplnila a tieto postupne dopĺňala i v mesiacoch jún a júl."

Ministerka školstva Martina Lubyová v tejto súvislosti uviedla, že ďalší postup pre SAV určí NR SR.

Dátum zverejnenia analýzy: 30.09.2018
success
error