DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

...pri eurofondoch viete častokrát sa hovorí koľko OLAF zistil pochybení. V 98% nakoniec z tých pochybení pre Slovensko znamená, že nezaplatí ani cent do žiadneho rozpočtu alebo pokuty, pretože sú to pochybenia, podozrenia, ktoré sa nakoniec podarí vyvrátiť.

01.10.2018
Pravda

Podľa Výročnej správy Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) pre rok 2017 bolo v prípade Slovenska zistených 1672 nezrovnalostí pri čerpaní európskych štrukturálnych a investičných fondov a príspevkov na poľnohospodárstvo v rokoch 2013-2017. OLAF uzavrel 16 prípadov s odporúčaniami, na základe ktorých Slovensko vrátilo 2,09 % prijatých financií (.pdf, s. 41). Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pre Demagog.SK uviedol, že v prípade Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa ani pri jednom z odporúčaní OLAf-u nepotvrdili nezrovnalosti, a tak Slovensko nemuselo vrátiť žiadne finančné prostriedky. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu sa vo svojej odpovedi pre Demagog.SK vyjadril, že pri Ministerstve hospodárstva SR ako riadiaceho orgánu pre OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast sa žiadna nezrovnalosť pri vyšetrovaní OLAF-u nepotvrdila: "V rámci predmetného ministerstva sa ani v jednom z odporúčaní OLAF nepotvrdila nezrovnalosť alebo iné pochybenie a teda Slovenská republika nebola povinná odviesť finančné prostriedky do rozpočtu EÚ, ani nebola zaťažená žiadnou pokutou. Predmetný príklad dokazuje to, že častokrát nie 98% ale dokonca 100 % pochybení identifikovaných OLAF nie je finálne spojených s povinnosťou vrátenia finančných prostriedkov prípadne inou formou sankcie."

Čo sa týka využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov, OLAF ukončil 16 vyšetrovaní, ktoré sú spojené s vrátením 2,09 % celkových finančných prostriedkov naspäť do rozpočtu EÚ. Zo všetkých krajín EÚ to predstavuje druhé najvyššie percento. Viac percent (3,92%) musí vrátiť len Maďarsko (.pdf, s. 41).

Dátum zverejnenia analýzy: 29.09.2018
success
error