DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Monika Beňová

SMER-SD

...to boli krajiny vyšehradskej skupiny, ktoré už pred piatimi rokmi hovorili o tom, že je to veľmi dôležité, aby sa zlepšila ochrana vonkajšej hranice...

Benová, Csáky a Kukan v O 5 minút 12 - 17.09.2018
Pravda

O ochrane vonkajšej hranice sa hovorilo už počas maďarského predsedníctva v Rade EÚ, v rokoch 2013-2014. Potrebu ochrany vonkajšej hranice zdôrazňovali aj iné oficiálne materiály ešte skôr. Výrok hodnotíme ako pravdivý.

Strategický dokument o prioritách a programe rokovaní počas predsedníctva uvádza okrem iného aj potrebu posilnenia spolupráce krajín V4 v efektívnejšom zabezpečení a ochrane vonkajšej hranice. Tejto téme sa venuje aj program českého predsedníctva vo V4 z roku 2011-2012. V oboch dokumentoch sa ochrana hranice spomína s lepším zabezpečením preclenia tovarov, ich dovozu a vývozu a lepšej spolupráce susedných krajín s cieľom posilniť bezpečnosť a lepšie bojovať proti podvodom s DPH. 

Problém ochrany vonkajších hraníc EÚ sa stal aktuálnym až v roku 2015, keď vypukla migračná kríza a s ňou spojený proces zavádzania prerozdeľovacích kvót pre utečencov. Koncom roka 2015 predstavitelia V4 spoločne iniciovali širšie zoskupenie Priateľov Schengenu. Jeho cieľom malo byť zdôraznenie spoločného záujmu na ochrane vonkajšej schengenskej hranice a zachovaní schengenského priestoru. Malo ísť o reakciu na snahu o vytvorenie "minishengenov" v rámci EÚ, ako aj využívanie európskych fondov ako nástroja nátlaku v otázkach riešenia migračnej problematiky.

Ochranou vonkajšej hranice je myslená hlavne južná hranica Maďarska so Srbskom a Chrovátskom, ktorá zažila najväčší nápor utečencov, ktorí prichádzali do Európy cez Grécko. Viktor Orbán upozornil, že každý národ a krajina majú svoj diel zodpovednosti na jeho ochrane. "Aj v budúcnosti by mechanizmus kontroly hraníc mal zostať v rukách národných štátov," dodal s tým, že Gréci v tejto chvíli nie sú pripravení plniť záväzky, ktoré ako členovia Schengenu prijali.

K tomu sa vyjadril aj vtedajší predseda vlády Robert Fico a rovnako vyjadril pochybnosti o schopnosti niektorých členských štátov únie garantovať ochranu schengenskej hranice. Potvrdil, že slovenská exekutíva je pripravená buď bilaterálne alebo na úrovni V4 pomôcť každému, kto s tým má problémy. "Ale nemôžeme zatvárať oči a tolerovať, že sú tu krajiny, ktoré dôsledne nedodržiavajú pravidlá Schengenu a svojou laxnosťou umožňujú ďalší prílev obrovského počtu migrantov. Je hazardom mlčať o tom, že niektoré krajiny nie sú schopné garantovať schengenské hranice," konštatoval, čím narážal na Grécko.

Na summite EÚ v decembri 2015 vyjadrili predstavitelia Vyšehradkej štvorky sympatie na riešenie tejto krízy plným využitím potenciálu európskej agentúry Frontex (Európska agentúra pre pohraničnú a pobrežnú stráž). Tá má za úlohu pomáhať krajinám EÚ a krajinám pridruženým k schengenskému priestoru riadiť ich vonkajšie hranice. Takisto prispieva k harmonizácii hraničných kontrol v celej EÚ. Agentúra uľahčuje spoluprácu medzi pohraničnými orgánmi jednotlivých krajín EÚ a poskytuje technickú podporu a odborné znalosti.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error