DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pál Csáky

SMK

...najprv to (hlasovanie o prerozdeľovaní migrantov, tzv. kvóty, pozn.) malo ísť cez Európsku radu, tam to neprešlo, potom to išlo na väčšinové hlasovanie cez ministerstvo vnútra, tam to prešlo, potom toto zlé rozhodnutie nerešpektoval nikto a nerealizoval nikto...

Benová, Csáky a Kukan v O 5 minút 12 - 17.09.2018
Nepravda

Pál Csáky mal na mysli júnový summit z roku 2015 o prerozdeľovaní utečencov, kde sa Európska rada, zložená z hláv členských štátov Európskej únie (EÚ), dohodla na prerozdelení 40 000 utečencov na dobrovoľnej báze, avšak nedohodli sa na povinných prerozdeleniach. Povinné prerozdeľovanie nakoniec schválili až na septembrovom zasadnutí z roku 2015 ministri členských štátov (Rada Európskej únie), kde sa väčšinovým hlasovaním odsúhlasilo povinné prerozdelenie 120 000 utečencov. Konkrétna časť výroku, že "toto zlé rozhodnutie nerešpektoval nikto a nerealizoval nikto..." nie je vôbec pravdivá, pretože Slovenská republika zabezpečila relokáciu 16 osôb a celkovo bolo v rámci EÚ prerozdelených 31 503 osôb. Dva štáty dokonca prekročili stanovené počty - Írsko a Malta, ktoré nakoniec prijali viac utečencov, než sa pôvodne zaviazali. Výrok preto hodnotíme ako nepravdivý. 

Na rokovaní Európskej rady z 26. júna 2015 sa jednotlivé hlavy členských štátov dohodli na prerozdelení dokopy 60 000 utečencov. Relokácia mala prebiehať na dobrovoľnej báze. 

Povinné prerozdelenie utečencov bolo prijaté 23. septembra 2015 hlasovaním ministrov vnútra jednotlivých členských štátov EÚ (Rada Európskej únie), kde sa odsúhlasilo povinné prerozdelenie 120 000 utečencov. Proti povinnému prerozdeleniu utečencov hlasovali Slovenská republika, Česká republika, Maďarsko, Rumunsko a Fínsko sa hlasovania zdržalo. Podľa plánu prerozdeľovania malo byť v rámci EÚ presunutých 50 400 utečencov z Grécka, 15 600 utečencov z Talianska a o krajinách z ktorých sa presunie ďalších 54 000 malo byť rozhodnuté neskôr. Rozhodnutie Rady EÚ 2015/1601 bolo platné do 26. septembra 2017 (.pdf, s. 13). Slovenská republika mala podľa plánu (.pdf, s. 41) prijať 190 utečencov z Talianska a 612 utečencov z Grécka (.pdf, s. 42). Podľa posledných údajov (.pdf, s. 2) Európskej komisie zo 14. novembra 2017 Slovenská republika presunula 16 osôb pričom Európska komisia predpokladala presunutie 902 osôb. Podľa týchto údajov, napr. Írsko presunulo 646 osôb z predpokladaného záväzku 600 osôb. Malta zas oproti svojmu pôvodnému záväzku 131 utečencov prijala 168. V súčte sa premiestnilo 31 503 z plánovaného počtu 98 255. 

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error