DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Pál Csáky

SMK

...pred dvoma rokmi Francúzsko nedodržalo limity na eurozónu. Pán Juncker to kritizoval na tlačovej konferencii a jeden z novinárov sa ho pýtal a pán predseda, zahájite proces proti Francúzsku? A Juncker bez mihnutia oka povedal nie. Novinár prečo? Pretože ide o Francúzsko.

Benová, Csáky a Kukan v O 5 minút 12 - 17.09.2018
Pravda

Francúzska republika dostala v roku 2015 od Európskej komisie úľavy pri dodržiavaní tzv. rozpočtových kritérií pre eurozónu. Francúzi niekoľko rokov nedodržiavali podmienku maximálnej výšky rozpočtového deficitu v podobe troch percent HDP, za čo mali nasledovať sankcie. Tým sa však krajina vyhla a na konsolidáciu rozpočtu dostala viac času. 

V roku 2016 dostal predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker na stretnutí otázku, prečo sa Komisia neodhodlala voči Francúzsku konať. Jeho odpoveď bola zhodná, s tou ktorú uvádza europoslanec Csáky vo svojom výroku: " Lebo je to Francúzsko." (Reuters) V roku 2017 predseda Komisie Juncker svoj postoj korigoval, keď Francúzov kriticky vyzval k náprave situácie. 

Je však potrebné dodať, že Juncker tým nechcel, ako sám pre Reuters uviedol, navodiť dojem, že fiškálne pravidlá pre Francúzsko neplatia. Podobný postoj zaujala EK aj voči Taliansku v roku 2016 napriek tomu, že aj táto krajina prekročila maximálnu výšku rozpočtového deficitu. 

Tento rok v júni Európska komisia oznámila, že Francúzsko dosiahlo potrebné kritériá tzv. Paktu stability a rastu, keď vlani znížilo svoj rozpočtový deficit na úroveň 2,6 % HDP, čím sa postup, v rámci ktorého by krajine hrozili sankcie, zastavil.

Týmto výrokom sa europoslanec Csáky snažil navodiť dojem delenia na lepších a horších v Európe, to sme však v rámci overenia neoverovali. 


Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error