DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

Maďarsko nie je jediná krajina, voči ktorej sa spustil tento proces podľa článku VII., Poľsko, je už v tom procese, takže v januári tohto roku sme odhlasovali rezolúciu, kedy sme požiadali Európsku komisiu o spustenie článku VII., takže Maďarsko nie je výnimočné.

Benová, Csáky a Kukan v O 5 minút 12 - 17.09.2018
Pravda

Európsky parlament neodhlasoval rezolúciu ohľadom Poľska, ktorá sa týka článku 7 Zmluvy o Európskej únii, v januári. Najskôr odsúhlasil uznesenie v novembri 2017 a následne v marci 2018 podporil v tejto veci Európsku komisiu. Výrok napriek časovej nepresnosti hodnotíme ako pravdivý. 

Čo sa týka Poľska, Európsky parlament (EP) už v novembri 2017 začal podnikať formálne kroky na spustenie prvej etapy postupu podľa článku č. 7 europskych zmlúv, čo znamenalo požiadanie Európskej komisie o spustenie spomínaného článku. Podľa uznesenia EP poľská vláda pod taktovkou strany Právo a spravodlivosť pokračovala v spochybňovaní zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva.

Následne 20. decembra minulého roka Európska komisia aktivovala tento článok, ktorý by mohol viesť k sankciám Európskej únie proti Poľsku. Komisia zdôraznila, že aj napriek jej opakovanému úsiliu, ktoré bolo už takmer dva roky zamerané na poľské orgány v rámci konštruktívneho dialógu o stave právneho štátu, dospela k záverom, že existuje riziko závažného porušenia zásad právneho štátu v Poľsku. V marci 2018 Európsky parlament odhlasoval podporu krokov Európskej komisie voči Poľsku.

Čo sa týka Maďarska, Európsky parlament na možnosť aktivácie článku 7 upozornil v rámci výboru EP pre občianske slobody v júni 2018, ktorý týmto apeloval na Radu EÚ, aby konala. Návrh, ktorý výbor predložil, neskôr europarlament schválil v septembri 2018.

Podľa spomínaného článku 7 ods. 1 Zmluvy o Európskej únii, je samotné konanie podľa predpisov EÚ rozdelené do niekoľkých fáz. Po spustení článku 7 voči Maďarsku Komisia zároveň vydala doplnkové (štvrté) odporúčanie týkajúce sa právneho štátu, v ktorom jasne stanovila kroky, ktoré môžu poľské orgány prijať na nápravu súčasnej situácie. Ak poľské orgány vykonajú odporúčané opatrenia, Komisia je po dôkladnej konzultácii s Európskym parlamentom a Radou EÚ pripravená prehodnotiť svoj odôvodnený návrh.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error