DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Eduard Kukan

SDKÚ-DS

Maďarsku nehrozí strata hlasovacieho práva, začal sa proces, ktorý bude trvať dlho, Európsky parlament túto rezolúciu prijal, teraz to pôjde do komisie, ktorá bude rokovať s maďarskou vládou, zašle niektoré otázky a do troch mesiacov proste má Maďarsku poslať odporúčania na to, aby odstránila tie nedostatky, ktoré sme jej vytkli v tejto rezolúcii, takže to bude, potom o tom budeme znovu rokovať,...

Benová, Csáky a Kukan v O 5 minút 12 - 17.09.2018
Pravda

Europoslanec vo svojom vyjadrení naráža na zdĺhavosť a komplikovanosť celého procesu od spustenia článku 7. Zmluvy o EÚ. O tento kontext opiera svoje tvrdenie, že Maďarsku nehrozí strata hlasovacieho práva v EÚ. K tomu, aby skutočne došlo k odobratiu hlasovacích práv, je nutné prejsť niekoľkými štádiami. Navyše na takýto krok je potrebný jednomyseľný súhlas Rady, ku ktorému s vysokou pravdepodobnosťou nepríde kvôli Poľsku, ktoré Maďarsku jasne deklaruje podporu. Na základe toho hodnotíme výrok ako pravdivý.

Celý proces, od aktivácie článku 7 (pdf., s.427) až po najkrajnejšie sankcie, v podobe odobrania hlasovacích práv, obsahuje množstvo opatrení a podmienok či dokonca príležitostí napraviť nedostatky, ktoré viedli k spusteniu článku 7:"1. Na základe odôvodneného návrhu jednej tretiny členských štátov, Európskeho parlamentu alebo Európskej komisie môže Rada štvorpätinovou väčšinou svojich členov po získaní súhlasu Európskeho parlamentu rozhodnúť, že existuje jasné riziko vážneho porušenia hodnôt uvedených v článku 2 niektorým členským štátom. Pred prijatím takéhoto rozhodnutia Rada vypočuje príslušný členský štát a v súlade s tým istým postupom mu môže adresovať vhodné odporúčania."

V súčasnosti je nemožné tvrdiť, že je hrozba odobratia hlasovacieho práva Maďarsku reálna. Z právneho hľadiska ju síce vylúčiť nemožno, avšak z hľadiska politického je, aj vďaka deklarovanej vzájomnej podpore Poľska, ktoré tiež čelí podobnému konaniu, momentálne nereálna. Na to, aby skutočne došlo až k obmedzeniu hlasovacích práv členského štátu je totiž, potrebný jednomyseľný súhlas všetkých ostatných členských štátov.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error