DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...od roku 2012 ako Smer nastúpil do vlády, sociálna demokracia neustále ponúkala na ročnej báze rôzne typy opatrení, ktoré pomáhali pri zvyšovaní životnej úrovne. Veď si len spomeňme, ako sme rozširovali kapacity školských a predškolských zariadení. Ako sme pomáhali rodinám pri nákupe tepelných čerpadiel alebo iných technológií, ktoré znižujú náklady na energie v domoch.

Robert Fico v TA3 - 17.09.2018
Zavádzajúce

Je pravdou, že v roku 2015 k tretiemu výročiu vlády, bolo vydaných 100 najdôležitejších opatrení vlády, ktoré boli prijaté od roku 2012, avšak Demagóg.sk overoval presnosť týchto opatrení, a aj napriek tomu, že väčšina bolo presných, nachádzali sa tam aj neoveriteľné a nepresné opatrenia. 

Jedným z nich bolo v oblasti školstva vyčlenenie 14,5 miliónov eur na projekty zvýšenia kapacít jaslí a materských škôl, ktorých cieľom je „postupne do roku 2020 dosiahnuť 95 % účasť detí vo veku 4 až 5 rokov na predprimárnom vzdelávaní v materských školách“. Išlo však iba o materské školy, čiže predškolské zariadenia, nie školské ako je uvedené vo výroku Roberta Fica. Do roku 2023 chce vláda preinvestovať do tejto oblasti 100 mil. eur. Projekt však má veľa nedostatkov, medzi ktoré patrí napríklad to, že peniaze sú určené iba pre verejných prevádzkovateľov a neziskové organizácie, respektíve súkromné subjekty, ktoré nevytvárajú zisk. Podľa údajov ministerstva školstva bolo z celkového počtu 687 hodnotených žiadostí z obidvoch výziev úspešných iba 185 žiadateľov.

V oblasti životného prostredia je od roku 2015 realizovaný národný program Zelená domácnostiam, vďaka ktorému sa rodinné a bytové domy môžu uchádzať o podporu formou poukážky na inštaláciu malých zariadení. Národný program Zelená domácnostiam je pripravovaný v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. Okrem tepelných čerpadiel Medzi podporované zariadenia tiež patria fotovoltické panely, slnečné korektory, kotly na biomasu a veterné turbíny. Celkový rozpočet pilotného projektu Zelená domácnostiam je 45 miliónov eur.

Výrok hodnotíme ako zavádzajúci z dôvodu toho, že aj napriek veľkému množstvu opatrení vydaných vládov, nie všetky boli prínosné do takej miery, akými sú opisované.

Dátum zverejnenia analýzy: 16.09.2018
success
error