DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Jozef Rajtár

SaS

Takisto policajt, vyšetrovateľ, skúsený vyšetrovateľ, tri roky vyšetruje organizovanú skupinu, rozloží ju úspešne. Viete, aké dostane ohodnotenie za to? 200-300 eur maximálne (...).

10.09.2018
Neoveriteľné

Podľa zákona o platových podmienkach príslušníkov PZ, nemôžeme jednoznačne určiť, či je výrok pravdivý alebo nepravdivý. Z výroku usudzujeme, že sa jedná o osobný príplatok pre jednotlivého člena Policajného zboru.


Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície určuje osobné ohodnotenie v prípadoch kvalitného plnenia a množstva služobných úloch priznaním osobného príplatku v rozmedzí 30-100 % z funkčného platu príslušníka Policajného zboru. V zákone sa však neuvádzajú konkrétne prípady, kedy príslušník má osobné ohodnotenie a tak ide o subjektívne rozhodnutie nadriadeného. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje výšku osobného príplatku je aj hodnosť, ktorú má vyšetrovateľ.

Dátum zverejnenia analýzy: 09.09.2018
success
error