DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Karol Farkašovský

SNS

Ale ide o tu voľbu policajného prezidenta. Komisia prvotná (podľa návrhu, pozn.), na ministerstve vnútra, je zložená zo siedmich členov. Tak je to navrhnuté. Dvoch menuje minister vnútra, jedného generálny prokurátor, jedného rektor Policajnej akadémie a ďalší ľudía, ktorí bezprostredne s ministrom nesúvisia. A potom to ide na parlamentný výbor.

10.09.2018
Zavádzajúce

Síce návrh novely zákona o policajnom zbore ešte v čase, kedy Farkašovský výrok povedal, nebol finálny, výrok hodnotíme ako zavádzajúci nie kvôli jeho chýbajúcej finálnej verzii, ale kvôli ľuďom nominujúcim členov komisie na výber policajného prezidenta, ktorí podľa Farkašovského s ministrom vnútra bezprostredne nesúvisia. 

V overení sme prihliadali na návrh, ktorý na rokovanie vlády predložila ministerka vnútra Denisa Saková v auguste 2018. Farkašovský sa tak ako Rajtár v rovnakej televíznej relácii odvoláva na návrh novely zákona o Policajnom zbore SR, ktorú začalo ministerstvo vnútra pripravovať ešte pod vedením Tomáša Druckera v apríli 2018 ako reakciu na nízku dôveru polícii zo strany verejnosti a stále sa stupňujúci sa hlas protestujúcich na uliciach po tragickej vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny  Kušnírovej. Jednou z požiadavokorganizátorov a účastníkov protestov bolo tiež odstúpenie vtedajšieho policajného prezidenta Tibora Gašpara. Drucker oznámil zmeny obsadzovania riadiacich pozícií v policajnom zbore v apríli 2018, návrh chcel predložiť do parlamentu v júni 2018. Gašpara však neodvolal, ešte v apríli 2018 podal demisiu. 

Návrh novely zákona o policajnom zbore na rokovaní vlády predstavila v auguste 2018 Druckerova nástupkyňa, ministerka Denisa Saková. Novela však čelí nielen kritike verejnosti, konsenzus nepanuje ani medzi koalíciou. Preto je potrebné dodať, že návrh novely zákona pravdepodobne nie je finálny. Jeho verziu, ktorú ministerka vnútra Denisa Saková predložila na rokovanie vlády, vláda stiahla. Premiér Pellegrini sa neskôr v médiách vyjadril, že v stredu 12.9.2018 bude vláda schvaľovať novelu zákona, no napríklad bez funkčného obdobia policajného prezidenta. Takýto materiál však v programe rokovania vlády nebol. Nie je preto presne jednoznačné určiť, čo v novele ostane a čo sa naopak zmení.

Podľa pôvodného návrhu z augusta 2018, § 33c: "Výberové konanie na funkciu prezidenta Policajného zboru uskutočňuje komisia, ktorá má sedem členov. Dvoch členov komisie menuje minister vnútra Slovenskej republiky a po jednom členovi komisie menuje generálny prokurátor Slovenskej republiky, prezident Policajného zboru, riaditeľ Úradu inšpekčnej služby, rektor Akadémie Policajného zboru a odborový orgán, ktorý má najviac členov z príslušníkov Policajného zboru. Za člena komisie možno vymenovať len osobu, ktorá má morálne a odborné predpoklady na nestranný výkon funkcie člena komisie a je spôsobilá posúdiť uchádzača podľa § 33d ods. 1. Generálny prokurátor Slovenskej republiky nesmie za člena komisie vymenovať osobu, ktorá je príslušníkom Policajného zboru."

Farkašovský vo výroku spomína, že okrem ministra, generálneho prokurátora a rektora Policajnej akadémie nominujú členov komisie ľudia, ktorí bezprostredne s ministrom nesúvisia. Myslel teda samotného prezidenta Policajného zboru, riaditeľa Úradu inšpekčnej služby a odborový orgán. 

Prezident Policajného zboru by však aj po tejto zmene s ministrom bezprostredne súvisel, keďže ten menuje dvoch členov komisie. Čo sa týka riaditeľa Úradu inšpekčnej služby - podľa Sakovej návrhu zákona § 33f "(1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie riaditeľa Úradu inšpekčnej služby vymenúva vláda na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore pre obranu a bezpečnosť, ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie." 

Môžeme teda konštatovať, že istým spôsobom aj riaditeľ tejto služby s ministrom bezprostredne súvisí. Odborový orgán zložený prevažne z príslušníkov policajného zboru s ministrom bezprostredne nesúvisí, keďže tí spadajú priamo pod prezidenta Policajného zboru. 

Časť výroku o parlamentnom výbore je pravdivá a korešponduje so Sakovej návrhom zákona. V ňom podľa § 33a "(1) Príslušníka Policajného zboru do funkcie prezidenta Policajného zboru vymenúva minister vnútra Slovenskej republiky na základe výberového konania a po verejnom vypočutí vo výbore Národnej rady Slovenskej republiky pre obranu a bezpečnosť (ďalej len „výbor pre obranu a bezpečnosť“), ak tento výbor odporučí jeho vymenovanie."

Dátum zverejnenia analýzy: 09.09.2018
success
error