DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

.. DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

03.09.2018
Pravda

Aj keď výrok Roberta Fica navodzuje dojem, že pravicová vláda sadzbu DPH iba zvyšovala, a nikdy nie naopak, výrok hodnotíme ako pravdivý. Taktiež okruh potravín so zníženou sadzbou bol z dielne Ficovej vlády.

Je pravdou, že ani za jednej Ficovej vlády sa DPH nezvyšovala, či už išlo o DPH na potraviny alebo všeobecne pre DPH na všetky tovary a služby. Podobný výrok už Demagog.SK overoval, aj keď pôvodné znenie tohto výroku bolo vyhodnotené ako zavádzajúce. Robert Fico tvrdil, že pravicové vlády (Dzurindove a Radičovej vlády) sadzbu DPH nikdy neznížili, čo je v analýze výroku vyvrátené.
Robert Fico celkovo týmto výrokom budí dojem, že pravicové vlády sadzbu DPH iba zvyšovali, čo pôsobí zavádzajúco. Napríklad, počas pravicovej vlády Mikuláša Dzurindu došlo k zníženiu sadzby DPH na tovary a služby z 23% na 20% a následne na 19%.

Vláda Roberta Fica v roku 2015 naozaj schválila zníženie sadzby DPH na základné potraviny z 20% na spomínaných 10%, ktorá prišla k platnosti od 1. januára 2016. Spomínané opatrenia boli súčasťou druhého sociálneho balíčka, a zahrňovali nižšiu DPH na potraviny, ako napríklad na mäso, ryby, mlieko, maslo a chlieb. 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2018
success
error