DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

...DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

02.09.2018
Pravda

Podobný výrok bývalý premiér Robert Fico už v televíznych diskusiách použil. Pravicové vlády viackrát zvyšovali sadzby DPH. Znížená sadzba sa za ich pôsobenia zvyšovala s účinnosťou zákonov v rokoch 2000, 2003 a 2004. Základná sadzba sa za ich pôsobenia znižovala s účinnosťou zákonov v rokoch 2003 a 2004. (.pdf, s.6) Základnú sadzbu zvýšila Radičovej vláda v roku 2010 o 1 percentuálny bod z 19 % na 20 %. Z výroku Roberta Fica je zrejmé že porovnáva zmeny sadzieb DPH uskutočnené pravicovými vládami so zmenami uskutočnenými vládami na ktorých čele bola strana Smer - SD, ktorá sa zaraďuje na ľavicovú stranu politického spektra. Vzhľadom na skutočnosť že vlády pod vedením strany Smer - SD na rozdiel od pravicových vlád nikdy nezvyšovali sadzby DPH, hodnotíme tento výrok ako pravdivý.

Pravicové vlády : prvý Dzurindov kabinet 1998 - 2002, druhý Dzurindov kabinet 2002 - 2006, Radičovej kabinet 2010 - 2012.

Vlády pod vedením strany Smer - SD : prvý Ficov kabinet 2006 - 2010, druhý Ficov kabinet 2012 - 2016, tretí Ficov kabinet 2016 - 2018, Pellegriniho kabinet 2018 - súčasnosť.

Zvyšovanie DPH : Novela zákona č. 342/1999 Z. z. (prvý Dzurindov kabinet) zvýšila zníženú sadzbu DPH zo 6 % na 10 %. Novela zákona č. 637/2002 Z. z. (druhý Dzurindov kabinet) zvýšila zníženú sadzbu DPH z 10 % na 14 %. Táto novela zároveň znížila základnú sadzbu dane z 23 % na 20 %. Novelou zákona č. 255/2003 Z. z. (druhý Dzurindov kabinet) bola zavedená jednotná 19 % daň pre všetky tovary a služby. To znamenalo nárast zníženej sadzby zo 14 % na 19 % a pokles základnej sadzby z 20 % na 19 %. V roku 2010 vláda Ivety Radičovej zvýšila základnú sadzbu dane z 19 % na 20 %.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2018
success
error