DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

01.09.2018
Zavádzajúce

Druhá vláda Roberta Fica skutočne znížila sadzbu DPH na vybraný okruh základných potravín, avšak v kombinácii s prvou vetou výroku pôsobí celé tvrdenie zavádzajúco.

Pri DPH je totiž nutné rozlišovať medzi tzv. základnou sadzbou a sadzbou zníženou, ktorá sa uplatňuje iba na niektoré výrobky, napr. na spomínané potraviny. Vo výroku takéto upozornenie nenájdeme , čo má v konešnom dôsledku vplyv na celkové hodnotenie jeho pravdivosti.Základná sadzba dane z pridanej hodnoty sa, ako ukazuje odborný článok na túto problematiku (.pdf, s.6), počas pravicových vlád Mikuláša Dzurindu (1998-2006) znížila dokonca dvakrát. V roku 2002 z 23 % na 20 % a v roku 2004 na 19 %. V tomto prípade je výrok bývalého premiéra nepravdivý. Na druhej strane, súbežne so znižovaním základnej sadzby DPH dochádzalo počas tohto obdobia aj k postupnému zvyšovaniu zníženej sadzby na vybrané tovary a služby. Proces napokon dospel až k zrušeniu, resp.zvýšeniu zníženej sadzby na úroveň základnej. Expremiér však toto rozlišovanie vo svojom výroku opomína. Pravicové vlády tak nielen zvyšovali ale i znižovali sadzby DPH.

Posledná pravicová vláda, vláda Ivety Radičovej, sa rozhodla zvýšiť základnú sadzbu DPH prostredníctvom jej naviazania na deficit štátneho rozpočtu (490/2010 Z.z., § 85j). Základná sadzba sa zdvihla o jeden percentuálny bod na 20 %. Toto krízové ustanovenie malo platiť do momentu kým deficit štátneho rozpočtu neklesne pod 3%. Napriek tomu, že rétorika vtedajšieho premiéra bola kritická (SME, 25.7.2013), podobne ako vo výroku, jeho druhá vláda ponechala zvýšenú základnú sadzbu v platnosti až doteraz, t.j.aj po klesnutí deficitu pod 3 % (č.222/2004 Z.z.O dani z pridanej hodnoty, § 27)  Aj v tomto kontexte vyznieva hodnotený výrok zavádzajúco.

Čo sa týka zníženej sadzby DPH na vybrané tovary a služby tú zaviedli opäť vlády Roberta Fica. Jeho prvá vláda zaviedla dokonca tri novely. Prvá znížená sadzba 10 % DPH platila pre lieky a zdravotnícke pomôcky. Druhá sa týkala kníh. Tretie zníženie sadzby DPH sa týkalo vybraných produktov pri predaji z dvora a predstavovalo zníženie celkovo o 13 percentuálnych bodov, z 19 % na 6 %.Túto novelu však zrušila vláda Ivety Radičovej.  Ak by sa predseda SMERu vo svojom výroku vyjadril explicitne k zníženej sadzbe DPH pre vybrané tovary a služby jeho výrok by bolo možné ohodnotiť ako pravdivý. V kombinácii so zovšeobecnením danej problematiky a nepravdivým tvrdením, resp. opomenutím faktu, že pravicové vlády znížíli základnú sadzbu dane dvakrát a v roku 2011 ju zvýšili dočasne, s plánom ju neskôr znížiť, hodnotíme tento výrok ako zavádzajúci.

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2018
success
error