DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

31.08.2018
Zavádzajúce

"DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica"


Podľa zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. (.pdf.) poznáme na Slovensku dva druhy DPH. Základná sadzba dane a znížená sadzbe dane.
Pod pojmom znížená sadzba dane sa rozumie vymedzený zoznam tovarov, na ktoré sa vzťahuje 10 % zo základu dane, a ktoré je možné nájsť v prílohe č. 7 zákona o DPH. Na všetky ostatné tovary a služby sa uplatňuje základná sadzba dane vo výške 20 %.

Z historického hľadiska od roku 1995 má základná sadzba DPH stagnujúcu resp. klesajúcu tendenciu. Je pravdou, že k poslednému zvyšovaniu základnej sadzby DPH prišlo v roku 2010 za vlády Ivety Radičov, avšak malo ísť iba o dočasné zvýšenie základnej sadzby DPH o jeden percentuálny bod z 19 % na 20 %. K opätovnému zníženiu daní na 19 % malo prísť po tom, kedy verejný deficit klesne pod 3 % HDP.

Následne v roku 2013, kedy vládu tvoril SMER-SD, sa Robert Fico vyjadril, že k opätovnému zníženiu daní nedôjde a nedošlo ani v roku 2018, aj napriek tomu, že verejný deficit z roku 2017 bol na úrovni 1,04 %.


Čo sa týka zníženej sadzby DPH, je pravdou, že od roku 1996 je možné evidovať stúpajúcu tendenciu, počas pravicových vlád. " V období rokov 1996 – 2003 boli daňové sadzby menené trikrát. Základná sadzba dane, ako uvádza tabuľka 1, sa výrazne nemenila, až v roku 2003 klesla na 20 %. Znížená sadzba sa postupne približovala k základnej a v roku 2003 dosiahla
výšku 14 %.." (.pdf., s. 4) Novela zákona 342/1999 Z. z. stanovila zníženú sadzbu DPH z pôvodných 6 % na 10 %. V roku 2002 bola vydaná novela zákona č. 637/2002 Z. z, ktorá stanovila zníženú sadzbu na 14 %, avšak základnú sadzbu DPH znížila o 3 percentuálne body na 20%.(.pdf.) V roku 2004 podľa novely zákona č. 222/2004 Z. z. (.pdf.) bola stanovená základná sadzba 19 % všetky produkty.


Výrok Roberta Fica o zvyšovaní DPH, pravicovými vládami hodnotíme ako zavádzanie. V jeho vyjadrení nekonkretizuje, o akej DPH hovorí a tak pokladáme, že ide o základnú sadzbu DPH, ktorá má stagnujúcu až klesajúcu tendenciu počas jednotlivých vlád. K zvyšovaniu dochádzalo iba v prípade zníženej sadzby DPH a to za predpokladu, že základná sadzba DPH bola znížená. V prípade roku 2010 pri zvýšení základnej sadzby DPH išlo o dočasné rišenie, ktoré mohla zmeniť vláda už o štyri roky neskôr.

Znížená sadzba DPH sa uplatňovala na Slovensku do roku 2004, kedy bola zjednotená sadzba 19 % na všetky produkty. K opätovnému zavedeniu zníženej sadzby na lieky a konkrétne zdravontícke pomôcky, prišlo v roku 2007, počas vlády Roberta Fica zákonom č. 656/2006 Z. z. (.pdf.). V roku 2008 k nim pribudli aj knihy. O sedem rokov neskôr poslanci SMER-SD predstavili zoznam potravín, ktorý mal podliehať zníženej sadzbe DPH, a ktorý začal platiť od 1. januára 2016. 

"my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%."
Výrok hodnotíme ako pravdivý, keďže sa vláda Roberta Fica už v roku 2007 podieľala na znovuzavedení zníženej sadzby DPH, k čomu bol v roku 2016 pripojený zoznam potravín podliehajúci zníženej sadzbe. 

 

Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2018
success
error