DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Robert Fico

SMER-SD

... DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica (...) my sme prišli, to bolo počas minulého vládneho obdobia a sme vytvorili okruh potravín, na ktoré sme dali zníženú sadzbu DPH na 10%.

31.08.2018
Zavádzajúce

Tento výrok odznel v relácii Sobotné dialógy, moderovanej Branislavom Dobšinským, 14. októbra 2017 (od 00:20:15) na rozhlasovej stanici Rádio Slovensko. Podobný výrok Roberta Fica už Demagog.SK overoval a odznel 11. októbra 2015 v relácii V politike. Konkrétna časť výroku "DPH-čku vždy zvyšovala pravicová vláda. To bolo zaujímavé, vždy to bola pravica" je pravdivá len z časti, pretože je faktom, že pravicové vlády Mikuláša Dzurindu a Ivety Radičovej zvyšovali DPH na základné potraviny ale toto neplatí pre DPH na tovary a služby. Je pravdou, že počas vlády Roberta Fica (2012-2016) sa novelizoval zákon týkajúci sa zníženej sadzby DPH (10 %) a pod túto sadzbu boli zavedené vybrané druhy potravín. Výrok Roberta Fica je len z časti pravdivý. Výrok preto hodnotíme ako zavádzajúci. 


Počas druhej pravicovej vlády Mikuláša Dzurindu (2002-2006) bola predstavená novela zákona č. 637/2002 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2003, ktorá upravila základnú sadzbu DPH z 23 % na 20 % a zníženú sadzbu DPH z 10 % na 14 %. Táto istá vláda predstavila aj daňovú reformu č. 255/2003 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2004, ktorej podstatou bolo zavedenie rovnej sadzby DPH na 19 % pre všetky tovary a služby. Touto reformou v podstate zanikla 14 %-ná znížená sadzba DPH a uplatňovala sa 19 %-ná sadzba DPH pre všetky tovary a služby.

Počas pravicovej vlády Ivety Radičovej (2010-2012) bola schválená novela zákona č. 490/2010 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2011, ktorá upravila základnú sadzbu DPH z 19 % na 20 %. Zvýšenie základnej sadzby DPH o jeden percentuálny bod bolo plánované ako dočasné opatrenie, ktorého platnosť skončí, keď schodok verejnej správy dosiahne úroveň menej ako 3 % HDP. Deficit sa podarilo v roku 2013 znížiť na 2,77 % a aj napriek tomu sa základná sadzba DPH nevrátila na pôvodnú sadzbu 19 %.

Počas prvej vlády Roberta Fica (2006-2010) sa opäť zaviedla znížená sadzba DPH (10 %) doplnením zákona č. 222/2004 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2007 a to na vybrané tovary v zdravotníctve. Po ďalšej novele spomínaného zákona s účinnosťou od 1. januára 2008 boli pod zníženú sadzbu DPH zavedené aj rôzne tlačoviny. Počas ďalšej vlády Roberta Fica (2012-2016) sa novelou zákona č. 268/2015 Z.z. s účinnosťou od 1. januára 2016 pod zníženú sadzbu DPH uviedli aj vybrané druhy potravín.Dátum zverejnenia analýzy: 31.08.2018
success
error