DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Peter Pellegrini

Hlas

...tie mnohé z opatrení, ktoré sú dokonca v Košickej výzve, čiastočne sú už plnené a čiastočne z nich už pani ministerka aj urobila a o ďalších musíme rokovať (...).

Traja najvyšší ústavní cinitelia v O5M12 - 25.06.2018
Neoveriteľné

O čiastočne splnených bodoch Košickej výzvy informovala Facebooková stránka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka ako aj  Andrej Danko ešte 21. júna 2018. Vyhlásil, že je splnených 11 z 18 požiadaviek farmárov a dodal, že: "Som ochotný počúvať ich pripomienky a pomôcť v tom, v čom môžem. Okamžité kontroly, ak príde duplicitná žiadosť na dotáciu, či samostatná jednotka, ktorá sa bude venovať iba vyšetrovaním jednotlivých prípadov farmárov sú veci, ktoré sú už v procese. Aj témy, ktoré sa týkajú prideľovania eurodotácií ministerka už rieši." 

Ministerstvo sa vo svojej argumentácii opatrení, ktoré sú už podľa rezortu splnené, odvoláva napríklad na nepotrebnosť nového zákona, keďže napríklad nezákonné obhospodarovanie pôdy bez právneho titulu už právne zakotvené je. Rovnako tak argumentuje pri zverejňovaní zmlúv, či súladom európskeho poľnohospodárskeho práva s európskym právom. To, či toto farmárom stačí, alebo svoje požiadavky mierili na nedostatky už platných opatrení, nie je jasné. Čo sa týka požiadavky "zahájiť koncepčný proces sceľovania pôdy", ministerstvo reaguje tým, že práve takýto legistlatívny zámer zákona  pripravuje, čo by sa za "zahájanie procesu" dalo považovať. Ako ďaleko s touto prípravou však pokročilo, nie je verejne dostupné. Ministerka vnútra Denisa Saková taktiež v júni oznámila vytvorenie špeciálneho vyšetrovacieho tímu, ktorý bol tiež jednou z požiadaviek farmárov. 

Aj po týchto vyjadreniach však poľnohospodári nevyjadrili svoju spokojnosť a ako dôvod uviedli práve nenaplnenie svojich požiadaviek z Košickej výzvy. Žiadali zároveň zasadnutie Koaličnej rady, ktorá by podpísala text memoranda vychádzajúceho z Košickej výzvy.  Výrok hodnotíme ako neoveriteľný.

Počas protestov v Bratislave sa farmári stretli so zástupcami opozičných strán a podpísali memorandum o reforme poľnohospodárstva, ktoré má byť prerokované na septembrovej schôdzi parlamentu. 

Tzv. Košická výzva je zoznam požiadaviek malých a stredných farmárov, ktorú vyhlásili v apríli 2018. Výzva obsahuje 18 požiadaviek v oblasti pôdy, Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA), policajného vyšetrovania a účasti na tvorbe legislatívy. 

Dátum zverejnenia analýzy: 24.06.2018
success
error