DEMAGÓG - Factcheck politických diskusií

Marian Kotleba

ĽSNS

Ale máme tu dnes 900 miliónov eur, ktoré platíme ako členský poplatok do Európskej únie (...).

Peter Pellegrini sám na TA3 - 11.06.2018
Pravda

Pre rok 2019 bol plánovaný príspevok Slovenska do rozpočtu EÚ 871 miliónov eur. Príjmy Slovenska z rozpočtu EÚ sú však vyššie, než je tento príspevok. Výrok hodnotíme ako ešte pravdivý.
Jednou z častí tvoriacich rozpočet Európskej únie sú príspevky členských štátov, ktoré sa odvíjajú od ich ekonomického postavenia. To znamená, že táto suma sa každým rokom mení. V roku 2015 prispelo Slovensko do Európskej únie sumou 619 miliónov eur. V roku 2016 sa táto suma zvýšila a Slovensko dalo do rozpočtu Európskej únie sumu viac ako 646 miliónov eur. Pre rok 2018 to bolo 820 miliónov eur a pre rok 2019 je plánovaných 871 miliónov. "Príjmy Slovenska z rozpočtu zostávajú násobne vyššie."
 
Najväčšou čiastkou do Európskej únie prispieva Nemecko, ktoré v roku 2016 prispelo do rozpočtu EU sumou 22 982 miliónov eur, čo predstavuje až 19 % celkového príjmu Európskej únie. Ďalšie krajiny, ktoré prispievajú do pokladnice EU podielom viac ako 10% sú Francúzsko, Veľká Británia a Taliansko. Slovenský príspevok do rozpočtu EU v roku 2016 predstavoval len 0,58 % celkového príjmu EU.
 
Dôležité je aj podotknúť fakt, že Slovensko prispieva do pokladnice EU, ale aj Európska únia posiela veľkú časť peňazí na Slovensko prostredníctvom tzv. eurofondov. Napríklad v roku 2016 EU vynaložila na projekty na Slovensku celkom 2,6 miliardy eur.

Dátum zverejnenia analýzy: 19.01.2020
success
error